Formulare tipizate

Sucursala Mediaș

Nr. crt. Domeniu de aplicare Cod Formular Denumire Formular
1. Achiziţionare apă F 17 01 Solicitare achiziţionare apă potabilă
2. Contorizare F 09 02 06 Solicitare de contorizare a apei
F 09 02 07 Solicitare de verificare a contorului de branşament
F 09 04 02 Solicitare de înregistrare contor în evidenţă ATM
F 09 04 08 Solicitare de sigilare contoare/repartitoare de consum
F 09 04 10 Solicitare de sistare furnizare servicii de apă- canal/ facturarare consum minimal
F 09 04 12 Solicitare de reluare furnizare servicii de apă – canal
3. Facturare F 09 05 02 Solicitare eliberare adeverinţă
F 09 05 03 Solicitare de modificare a adresei ptr.distribuirea facturii
F 09 05 05 Solicitare raport consumuri contoarelor subordonate – de către utilizatorii persoane fizice care locuiesc în imobile de tip condominium
F 09 05 14 Declaraţie pe proprie răspundere privind modificarea numărului de persoane
F 09 05 15 Declaraţie pe proprie răspundere privind consumul de apă
F 09 05 16 Declaraţie număr persoane consum pauşal
F 09 05 17 Formular plată în avans servicii vidanjare
F 09 05 19 Formular plată în avans serviciu transport apă
F 09 05 20 Declaraţie pe proprie răspundere privind racordarea la reţeaua publică de canalizare
F 09 05 21 Declaraţie pe proprie răspundere privind stoparea utilizării sursei proprii de alimentare cu apă
4. Reclamaţii şi Sesizări F 09 03 01 Sesizare robinet defect al operatorului
F 09 03 02 Sesizare apă în căminul de branşament
F 09 03 03 Sesizare defect cămin apă / surpare cămin canal
F 09 02 13 Sesizare contor defect
F 09 03 04 Sesizare privind apa furnizată
5. Separarea măsurării consumului de apă F 09 10 01 Solicitare de separare a măsurării consumului de apă la nivel de apartament
F 09 01 Cerere de agreere a agenţilor economici pentru proiectarea / execuţia instalaţiilor de apă privind separarea tehnică a măsurării consumului de apă la nivel de apartament pentru imobilele tip condominium
F 09 03 Cerere de aprobare soluţie tehnică pentru obţinerea temei de proiect privind separarea tehnică a măsurării consumului de apă la nivel de apartament ptr. imobilele tip condominium
F 09 05 Cerere de avizare proiect privind separarea tehnică a măsurării consumului de apă la nivel de apartament pentru imobilele tip condominium
 F 22 03 01 Cerere de recepţie privind separarea tehnică a măsurării consumului de apă la nivel de apartament pentru imobilele tip condominium
6. Vidanjare F 09 01 07 Solicitare încheiere contract prestări servicii (vidanjare)
F 22 02 01 Solicitare de vidanjare/ deblocare
F 21 01 05 Comandă fermă de prestări servicii încercări fizico-chimice şi microbiologice

Sucursala Agnita

Nr.

crt .

Domeniu de aplicare Cod

 Formular

Denumire Formular
1. Contorizare F 09 08 02 Solicitare de contorizare a apei
F 09 08 05 Solicitare de verificare a contorului de branşament
F 09 08 15 Solicitare de înregistrare contor în evidenţă S.C. Apa Târnavei Mari S. A – Sucursala Agnita
F 09 08 04 Solicitare de sigilare contoare/  repartitoare de consum
F 09 08 06 Solicitare de sistare furnizare servicii de apă-canal / facturare consum minimal
F 09 08 07 Solicitare de reluare furnizare servicii de apă – canal
2. Reclamaţii şi Sesizări F 09 08 14 Sesizare contor defect
F 09 08 08 Sesizare robinet defect al operatorului
F 09 08 09 Sesizare apă în căminul de branşament
F 09 08 10 Sesizare defect cămin apă / surpare cămin canal
F 09 08 11 Sesizare privind apa furnizată
3 Facturare F 09 08 13 Solicitare eliberare adeverinţă
F 09 08 03 Solicitare de modificare a adresei pentru distribuirea facturii
F 09 09 10 Declaraţie pe proprie răspundere privind modificarea numărului de persoane
F 09 09 13 Declaraţie pe proprie răspundere privind racordarea la reţeaua publică de canalizare  Sucursala Agnita
F 09 09 16 Solicitare raport consumuri contoarelor subordonate – de către utilizatorii pers. fizice care locuiesc în imobile de tip condominiu
F 09 09 17  Declaraţie pe proprie răspundere privind consumul de apă
F 09 09 18 Declaraţie număr persoane consum pauşal
F 09 09 19 Declaraţie pe proprie răspundere privind stoparea utilizării sursei proprii de alimentare cu apă – Sucursala Agnita

Sucursala Dumbrăveni

Nr. crt. Domeniu de aplicare Cod Formular Denumire Formular
1. Contorizare F 09 06 01 Solicitare de contorizare a apei
F 09 06 02 Solicitare de verificare a contorului de branşament
F 09 06 15 Solicitare de înregistrare contor în evidenţă S.C. Apa Târnavei Mari S. A – Sucursala Dumbrăveni
F 09 06 03 Solicitare de sigilare contoare/  repartitoare de consum
F 09 06 07 Solicitare de sistare furnizare servicii de apă-canal / facturare consum minimal
F 09 06 04 Solicitare de reluare furnizare servicii de apă – canal
2. Reclamaţii şi Sesizări F 09 06 16 Sesizare contor defect
F 09 06 05 Sesizare robinet defect al operatorului
F 09 06 17 Sesizare apă în căminul de branşament
F 09 06 18 Sesizare defect cămin apă / surpare cămin canal
F 09 06 06 Sesizare privind apa furnizată
3 Facturare F 09 06 19 Solicitare eliberare adeverinţă
F 09 06 08 Solicitare de modificare a adresei pentru distribuirea facturii
F 09 06 14 Declaraţie pe proprie răspundere privind modificarea numărului de persoane
F 09 06 12 Declaraţie pe proprie răspundere privind racordarea la reţeaua publică de canalizare  Sucursala Dumbrăveni
F 09 06 20 Solicitare raport consumuri contoarelor subordonate – de către utilizatorii pers. fizice care locuiesc în imobile de tip condominiu
F 09 06 21  Declaraţie pe proprie răspundere privind consumul de apă
F 09 06 22 Declaraţie număr persoane consum pauşal
F 09 06 23 Declaraţie pe proprie răspundere privind stoparea utilizării sursei proprii de alimentare cu apă – Sucursala Dumbăveni