Informaţii publice

Informatii publice 2018

Convocator AGOA nr. 3 / 07.05.2018

Convocator AGEA nr. 4 / 07.05.2018

 

Hotarari AGA

Hot. AGOA nr. 1 / 19.03.2018

Hot. AGEA nr. 2 / 19.03.2018

 

Convocator AGOA 19.03.2018

Convocator AGEA 19.03.2018

Informatii publice 2017

Organigrama ATM in vigoare 01.02.17

Plan de Administrare ATM 2016-2020

Hotarari AGA

Hot. AGOA nr. 1_06.02.2017

Hot. AGOA nr. 2_28.04.2017

Hot. AGOA nr. 3_26.05.2017

Hot. AGOA nr.4 / 11.09.2017

Hot. AGOA nr.5 / 25.09.2017

Hot. AGOA nr.6 / 25.09.2017

Hot. AGEA nr.7 / 08.12.2017

Hot. AGOA nr.8 / 18.12.2017

Rapoarte CA

Rap. Administratori ATM semestrul I 2017

Rap. Administratori 2016

Rap. anual Comitet Nominalizare Remunerare 2016

Situatii financiare

Raport economico – financiar semestrul I 2017

Situații financiare ATM semestrul I 2017

Bilant ATM 2016

Note explicative situații financiare 2016

Rap. auditor independent 2016

Situație flux trezorerie 2016

Situație modificări capital propriu 2016

Situații financiare ATM semestrul I 2016

Raport economico-financiar semestrul I 2016

Informatii publice 2016

Hotarari AGA

Hot. AGOA nr. 6_14.12.2016

Hot. AGOA nr. 5_26.09.2016

Hot. AGOA nr. 1_24.03.2016_Aprobare BVC

Hot. AGOA nr. 2_26.05.2016_Sit. financiare 2015

Hot. AGOA nr. 3_07.06.2016_Numire CA

Hot. AGOA nr. 4_28.07.2016_IP_PA

Rapoarte CA

Rap. gestiune CA_2015

Rap. implementare Plan Administrare_2015

Rap. remuneratii CA_AGA_Directori ATM_2015

Situatii financiare

Situatii financiare anuale_ATM_2015

Situatii-financiare_ATM_semestrul-i_2016

Informatii publice 2015

Hotarari AGA

Hot. AGOA nr. 1_2015
Hot. AGEA nr. 2_2015
Hot. AGOA nr. 3_27.05.2015
Hot. AGEA nr. 4_27.05.2015
Hot. AGOA nr. 5_2015
Hot. AGEA nr. 6_2015
Hot. AGOA nr. 7_2015
Hot. AGEA nr. 8_2015

Rapoarte CA

RapImplemPlanAdministrareATM_2014

Rap. implementare Plan Administrare_semestrul I_2015

Situatii financiare

Situatii financiare ATM_semestrul I_2015

Note explicative_sit. fin._ATM_2014

Raport audit_ATM_2014

Situatie flux trezorerie_2014

Situatie modificari capital_2014

Situatii financiare_ATM_2014

Informatii publice 2014

Hotarari AGA

Hot. AGOA nr. 1_2014

Hot. AGEA nr. 2_2014

Hot. AGOA nr. 3_03.12.2014

Rapoarte CA

Rap. implementare Plan Administrare_semestrul I_2015

Rap. implementare Plan Administrare_semestrul I_2014

Situatii financiare

Situatii financiare ATM_semestrul I_2014

Informatii publice 2013

Hotarari AGA

Hot. AGOA nr. 1_30.04.2013

Hot. AGOA nr. 2_05.09.2013

Hot. AGEA nr. 3_27.11.2013

Hot. AGOA nr. 4_19.12.2013

Rapoarte CA

Rap. implementare Plan Administrare_semestrul I_2013

Rap. implementare Plan Administrare_final 2013

Situatii financiare

Note explicative_sit. financiare_2013

Raport audit financiar_2013

Raport gestiune CA_2013

Situatie flux trezorerie_2013

Situatie modificari capital_2013

Situatii financiare ATM_2013

Situatii financiare ATM_semestrul I_2013

Informatii publice 2012

Hotarari AGA

Hot. AGOA nr. 1_11.04.2012

Hot. AGEA nr. 2_11.04.2012

Hot. AGOA nr. 3_15.05.2012

Hot. AGOA nr. 4_30.08.2012

Rapoarte CA

Rap. implementare

Plan Administrare_semestrul I_2012

Rap. implementare Plan Administrare_final 2012

Situatii financiare

Note explicative_situatii  financiare 2012

Raport audit financiar_2012

Situatie flux trezorerie_2012

Situatie modificari capital_2012

Situatii financiare_ATM_2012

Situatii financiare_ATM_semestrul I_2012