Preţuri şi tarife

Preţurile şi tarifele practicate pentru serviciile de apă şi de canalizare se bazează pe principiul acoperirii tuturor costurilor aferente activităţilor: – costuri de operare – costuri de întreţinere – costuri financiare – redevenţa aferentă bunurilor concesionate – realizarea de investiţii şi reparaţii capitale – plata serviciului datoriei aferente creditelor contractate (incluzînd principalul, dobânzile şi comisioanele aferente) – profit (în conformitate cu prevederile legale) care urmează a fi integral folosit pentru dezvoltare (5%).

În temeiul următoarelor prevederi instituţionale:

  • Studiul de fezabilitate / 2007, aferent Proiectului în derulare, vol. V: Analiza cost-beneficiu – stabilirea strategiei tarifare a Operatorului;
  • Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare / 2007, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” şi S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A. Mediaş;
  • Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” nr. 13 / 2007 privind avizarea Studiului de Fezabilitate şi aprobarea evoluţiei preţurilor şi tarifelor pentru apă şi apă uzată, până în anul 2013;
  • Contractul de finanţare nr. 91950 / 2008, încheiat între Ministerul Mediului şi   S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A., în vederea implementării proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu”;
  • Avizul A.N.R.S.C. nr. 106296 / 2013 privind ajustarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare;
  • Hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „Apa Târnavei Mari” nr. 6 / 2013, privind aprobarea ajustării cu indicii de creştere furnizaţi de Institutul Naţional de Statistică, a preţurilor şi tarifelor aprobate prin HAGA nr. 13 / 2007;

vă informăm că tarifele practicate de Operator sunt:

Serviciu Tarif (exclusiv TVA) lei / mc
Apă potabilă 3,19
Canalizare 3,07