PV dezbatere – 16.05.2011

PROCES-VERBAL

Încheiat azi 17.05.2011

Dezbatere publică a regulamentului de separare

a consumului de apă la nivel de apartament

 

Dezbaterea din 16.05.2011 a început la ora 16:00.

 

Teodor Neamţu: Discurs deschidere

–          Menţionează că una din problemele care s-au ridicat la numeroase întâlniri anterioare cu cetăţenii a fost cea a „diferenţelor de contor”- diferenţă între contorul de branşament şi cele din apartamentele proprietate personală.

–          Precizează că directorul operatorului, Virgil Bucşe, a avut repetate intervenţii în presă pe această temă. S-a conceput o soluţie pentru eliminarea „diferenţelor”, pentru satisfacţia populaţiei. Soluţia e regulamentul supus dezbaterii publice.

–          Îl invită pe  directorul Virgil Bucşe să prezinte propunerea.

Virgil Bucşe: Mulţumeşte publicului pentru prezenţă

–          Aminteşte că preocuparea operatorului este ca satisfacţia clienţilor pentru serviciile prestate, realizarea performanţelor în domeniu putându-se realiza doar cu sprijinul lor.

–          Stie că nu toţi sunt de acord cu soluţia propusă, dar este singura modalitate de a atinge obiectivul unei facturări echitabile, adică „ceea ce consumăm să şi plătim”- deziderat comun.

–          Face referire la acţiuni similare din trecutul apropiat la instalaţiile de furnizare a gazelor naturale.

–          Problema „diferenţelor de contor” este în atenţia conducerii de 2-3 ani. În urma analizelor reclamaţiilor şi a controalelor inopinate, concluzia este că diferenţele apar din cauze variate, cum ar fi:

  • Clasa de precizie diferită a repartitoarelor şi lipsa lor de verificare metrologică;
  • Imposibilitatea agenţilor ATM de a citi indicaţiile repartitoarelor de costuri, autocitirea de către locatari nefiind verificabilă ;
  • Decalajele între perioadele de timp în care se fac citirile ;
  • Pierderi din instalaţii ;
  • Si, nu în cele din urmă, consumuri frauduloase.

–          O variantă ar fi constituirea locatarilor unui condominiu în Asociaţie de proprietari, chestiune care nu îndepărtează cauza problemei, ci o trece în grija Asociaţiei.

–          Modalitatea de eliminare a cauzei este regulamentul propus- este o nouă formă de organizare a serviciilor în condominiu. Cine doreşte să îl adopte, îşi va rezolva problemele, ci nu doreşte, rămâne în situaţia actuală, asumându-şi neajunsurile ei.

–          Această separare este o opţiune, nu este obligatorie, neadoptarea regulamentului echivalează cu asumarea problemelor din prezent.

–          Ca urmare a discuţiilor purtate cu factorii de decizie din Primărie, s-a decis că  bugetul local şi operatorul vor finanţa investiţiile de separare aferente domeniului public.

–          Investiţia e mare, presupune ramificări de branşamente, pentru fiecare scară, montarea căminelor de contoare de branşament- cămine monobloc cu până la 20 de contoare montate în domeniul public sau în subsolul blocurilor, subsoull tehnic, casa scărilor, în spălătorie, adică în spaţii comune, dar în care agenţii operatorului să aibă acces. Investiţiile sunt semnificative, în valoare de aprox. 5.700.000 lei, împărţiţi pe 4 ani- alocaţi desfăşurării acestei acţiuni.

–          Acţiunea presupune şi efortul clienţilor, şi anume suportarea costurilor lucrării de la contoarele individuale de branşament la punctele de consum. Nu sunt costuri mari (materialele costă aprox. 50 lei, diferenţa de cost o va face manopera, proiectul etc.). Estimăm un preţ de 300-400 lei, pentru cea mai „dificilă” instalaţie.

–          Prin urmare, clienţii corecţi vor amortiza investiţia în maximum 2 ani.

–          Exprimă speranţa că cei prezenţi au citit regulamentul. Le stă la dispoziţie cu detalii, e dechis la sugestii de îmbunătăţire a regulamentului.

Teodor Neamţu : Mulţumeşte directorului general pentru intervenţie

–          Exprimă speranţa că cei prezenţi au citit regulamentul, scopul acestuia fiind eliminarea problemei existente.

–          Invită cetăţenii să ia cuvântul. Se înscriu la cuvânt : d-na Ormenişan, dl. Alecu, dl. Laţa, dl. Cocoş, dl. Năsoi, dl. Bucur, dl. Drehuţă şi d-na Făgeţean.

D-na Ormenişan :

–          Nu este de acord cu separarea; nu a fost anunţată de aceste schimbări şi a investit bani în repartitoarele de costuri.

–          Să se oblige proprietarii să deschidă uşile angajaţilor ATM pentru a citi apometrele  sau să se reintroducă sistemul pauşal pentru a scădea diferenţele de contor.

Teodor Neamţu:

–          Această separare nu are caracter de obligativitate.

–          Din cauza diferenţelor s-a propus separarea.

Virgil Bucşe:

–          Nu avem dreptul de a obliga pe cineva să se intre pe proprietatea lui privată sau să se factureze pauşal.

–          Dacă se facturează pauşal, ar mai apărea o problemă şi anume denaturarea citirii contorului general.

–          Se dă un exemplu unde de 2 ani nu apar diferenţe de contor : pe str. Vaslui nr. 5 bl. 18, din grija administratorului de bloc.

Dl. Alecu :

–          În cazul separării, se plătesc restul cheltuielilor de către proprietari, de unde să aibă atâţia bani ?

–          De ce să îşi spargă apartamentele după ce s-au făcut investiţii în ele ? Structura de rezistenţă este deja şubrezită.

Teodor Neamţu:

–          Această separare nu are caracter de obligativitate.

Virgil Bucşe:

–          Traseul va fi pe coloanele existente, nu se sparg apartamentele. Se va face un cofret la subsolul blocului, unde vor fi montate noile contoare. Acestea vor fi în administraţia operatorului.

Dl. Laţa: Propuneri contructive:

–          Să se deschidă stand metrologic pentru a se face etalonarea.

–          În Mediaş sunt strucuri cu secţiune pe orizontală în blocuri şi propune ca proiectele să fie suportate de către operator sau Primărie – să se facă proiecte tip.

–          Să se facă licitaţie pentru contoare.

–          Să se achiziţoneze contoare cu cartelă, eliminându-se asfel şi cititorii.

Virgil Bucşe:

–          Operatorul plăteşte contorul.

–          Toate contoarele achiziţionate în ultimii 3 ani (aprox. 3000 buc.) au fost dobȃndite după o licitaţie şi sunt pre-echipate pentru citirea la distanţă, la care se va ataşa un modul şi va putea fi citit prin sistemul SCADA.

–          Standul metrologic este deja proiectat şi face parte din proiectul noului sediu.

–          Noi finanţăm toată lucrarea ce ţine de domeniu public, nu putem intra pe prorietatea locatarilor.

–          Ne vom gândi la propunerea privind proiectele tip.

Dl. Cocoş:

–          Ce măsuri au luat alte oraşe pentru diminuarea pierderilor?

–          Dacă se face această separare, dispare contorul de branşament?

–          Cum se face tehnic această separare?

Virgil Bucşe:

–          Oraşele mari încheie contracte cu Asociaţile de proprietari care au un administrator. Se facturează pe Asociaţie şi repartizarea costurilor o face administratorul.

–          Sunt şi oraşe ca Baia Mare, Braşov, care au început acest sistem de separare, pe care noi îl promovăm acum.

–          În cazul în care toţi locatarii se separă, contorul de branşament va dispărea.

–          Separarea propriu-zisă se va face prin nişele existente.

Dl. Năsoi:

–          Să se urmărească blocurile cu pierderi mari pentru a putea găsi cauza lor.

–          La repunerea în funcţiune a apei, aceasta este foarte murdară.

Teodor Neamţu:

–          Se lucrează pe Proiect (Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată ȋn regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu) pentru a moderniza întreaga structură şi staţia de tratare.

Dl. Bucur: I s-a răspuns la întrebări

Dl. Drehuţă:

–          Nu este de acord cu separarea, deoarece nu au diferenţe de contor

–          Nu este de acord să se factureze pe asociaţie, ci individual.

Virgil Bucşe:

–          Un caz fericit.

Dna. Făgeţean:

–          Este de acord, o consideră o idee bună şi se bucură că este şi ajutată financiar de către Consiliul Local şi Operator.

Alţi cetăţeni înscrişi să ia cuvântul:

Dl. Tudoran:

–          Îl felicită pe dl. Virgil Bucşe.

Dl. Hodârnău:

–           Nemulţumiri privind calitatea apei.

Virgil Bucşe:

–          Se publică în presă buletinele de analiză, care din toate punctele de vedere corespund.

–          Totodată, se construieşte o staţie de tratare performantă.

Dl. Petrescu:

–          Să se facă 3-4 proiecte pilot pentru a se putea vedea ce costuri implică şi ce reprezintă lucrarea.

Virgil Bucşe:

–          Se va merge prin acea nişă de care vorbeam.

Dl. Grozav:

–          Să se pună filtru la fiecare casă şi bloc pentru că apa nu e bună.

Virgil Bucşe :

–          Nu ne jucăm cu sănătatea populaţiei, apa este potabilă.

Floarea Taropa :

–          Trebuie să avem încredere în propunerile celor de specialitate.

–          Această societate se luptă pentru noi şi ne aduce apa în casă.

–          Problema este pe proprietatea privată, nu la operator.

Teodor Neamţu:

–          Mulţumeşte tuturor pentru participare

 

Dezbaterea s-a ȋncheiat la ora 18.30.

Întocmit de Șef Serviciu Relaţii Publice, Iulia Tarnu

Specialist Relaţii Publice, Monica Buzdugan