Organizare de șantier aferentă lucrării stației de epurare în orașul Dumbrăveni

antet-ue

S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A., titular al proiectului „Organizare de șantier aferentă lucrării stației de epurare în orașul Dumbrăvenianunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția Regională pentru Protecția Mediului Sibiu. Proiectul nu se supune procedurii de evaluare a impactului și nici de evaluare adecvată. Pentru proiectul „Organizare de șantier aferentă lucrării stației de epurare în orașul Dumbrăveni”, propus a fi amplasat în extravilanul  localității Dumbrăveni, pe str. Ernei, nr.27, Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul ARPM Sibiu din str. Hipodromului nr. 2A, în zilele de luni-vineri, între orele 09.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmsb.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 18.02.2011.

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.