Modificarea tarifelor pentru serviciile de apă și canalizare 27.06.2013

Comunicat de presă

Publicat: 27.06.2013

Compania „Apa Târnavei Mari” vă anunță ultima majorare tarifară aferentă proiectului POS Mediu „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu”.   Prin Contractul de Finanţare încheiat la data de 28.11.2008 între Autoritatea de Management – POS Mediu şi S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A a fost impus un Plan de creştere reală a tarifelor în 6 etape, începând din 2008 şi până în 2013 (ultimul an de implementare a proiectului).

Acest plan de creştere tarifară, prezentat în preţuri constante 2006, fără TVA, a fost aprobat prin Hotărâri ale Consiliilor Locale ale Unităţilor Administrativ- Teritoriale din cadrul Operatorului şi de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară.

Astfel, începând cu 1 iulie 2013, se ajunge la aplicarea unui tarif unic pentru aglomerările Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, atât la serviciile de apă cât şi la cele de canalizare, adică 3,19lei/mc apă și 3,07 lei/mc canalizare – în baza avizului ANRSC 106296/18.06.2013 și a Hotărârii AGA ADI 6/2013. Raportat la anul trecut, vorbim de o ajustare de 7% a prețului apei și o majorare de 21% a tarifului de canalizare la Mediaș,iar în regiunile Agnita și Dumbrăveni, de o ajustare de 14% a prețului apei și o majorare de 21% a tarifului de canalizare.

Concret, prețurile la apă au rămas neschimbate din 2006, fiind doar ajustate cu Indicele Prețurilor de Consum. Creșterile reale au fost înregistrate la tariful de canalizare, deoarece proiectul POS Mediu a pus accent pe stoparea poluării mediului și creșterea gradului de siguranță sanitară a populației prin extinderea rețelelor de canalizare și crearea/modernizarea de stații de epurare în regiunile proiectului, implicând costuri de operare mult mai ridicate la Mediaș Agnita și Dumbrăveni, unde am finalizat lucrările la stațiile de epurare.