Preţuri şi tarife

În data de 15.07.2020 a fost semnat Contractul de Finanțare nr.321 între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și S.C. Apa Târnavei Mari S.A. în calitate de Operator Regional de Apă și Apă Uzată pentru „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”, în valoare de totală de 700.258.507,21 RON (inclusiv TVA).
Odată cu realizarea investițiilor din cadrul proiectului, beneficiarii acestuia și-au asumat și un Plan anual de evoluție a tarifelor pentru perioada 2021 – 2026 (ultimul an de implementare a măsurilor investiționale), rezultat în urma analizei cost – beneficiu, Plan adoptat prin Hotărârea nr.10 / 2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” Mediaș, având ca suport Hotărâri ale Consiliilor Locale ale Unităţilor Administrativ – Teritoriale din cadrul Operatorului, direct implicate în proiect.

În temeiul următoarelor prevederi instituţionale:

  • Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare  încheiat în data de 06.08.2007, între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” şi S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A. Mediaş, modificat și completat prin Actul adițional nr.16 / 16.11.2020;
  • Prevederile Contractului de finanțare nr. 321 / 15.07.2020 încheiat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș, pentru „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”
  • Decizia ANRSC nr. 170 / 09.12.2020 privind modificarea prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș, județul Sibiu;

începând cu 01.01.2021 Operatorul va aplica următorul preț și tarif unic la nivelul ariei de operare:

Serviciu Preț / Tarif (exclusiv TVA) lei / mc
Apă potabilă 4,26
Canalizare 4,28

La preț / tarif se aplică 9%TVA .

______________________________________________________________________________

În conformitate cu avizul nr. 614001/2018 emis de ANRSC și prin hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa Târnavei Mari, majorările de preţ pe care le vom aplica de la 1 ianuarie 2019 reprezintă doar ajustarea tarifelor la indicele de inflaţie calculat până la finele lunii octombrie a anului 2018. Ajustările de preţ vin în contextul în care ultima modificare a tarifelor la serviciile de apă şi canalizare în aria noastră de operare a avut loc în iulie 2013. Prețul la apă și canalizare nu a mai fost ajustat de 5 ani, perioadă în care cu toții am asistat la creşterile progresive la preţul energiei, combustibililor, materiilor prime folosite, precum și la creşterea accelerată a salariului minim pe economie. În acest context și pe fondul creșterii ratei inflației am solicitat o majorare a tarifelor.

În temeiul următoarelor prevederi instituţionale:

  • Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare / 2007, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” şi S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A. Mediaş, modificat și completat prin Actul adițional nr.12 / 19.10.2018;
  • Avizul ANRSC nr. 614001 / 28.11.2018 (înregistrat la ATM sub nr. 9044 / 28.11.2018) privind ajustarea prețurilor și tarifelor la serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru S.C. Apa Târnavei Mari S.A.;
  • Hotărârea Adunării Generale a ADI „Apa Târnavei Mari” nr. 1 / 18.01.2019 privind modificarea, prin Act Adițional la Contractul de Delegare, a formulei de ajustare tarifară, respectiv, modificarea nivelului tarifului unic, prin care Operatorul Regional este împuternicit să aplice prețul și tariful începând cu 01.01.2019;

 Operatorul va aplica următorul preț și tarif unic la nivelul ariei de operare:

Serviciu Preț / Tarif (exclusiv TVA) lei / mc
Apă potabilă 3,36
Canalizare 3,24

La preț / tarif se aplică 9%TVA .