Preţuri şi tarife

În conformitate cu avizul nr. 614001/2018 emis de ANRSC și prin hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa Târnavei Mari, majorările de preţ pe care le vom aplica de la 1 ianuarie 2019 reprezintă doar ajustarea tarifelor la indicele de inflaţie calculat până la finele lunii octombrie a anului 2018. Ajustările de preţ vin în contextul în care ultima modificare a tarifelor la serviciile de apă şi canalizare în aria noastră de operare a avut loc în iulie 2013. Prețul la apă și canalizare nu a mai fost ajustat de 5 ani, perioadă în care cu toții am asistat la creşterile progresive la preţul energiei, combustibililor, materiilor prime folosite, precum și la creşterea accelerată a salariului minim pe economie. În acest context și pe fondul creșterii ratei inflației am solicitat o majorare a tarifelor.

În temeiul următoarelor prevederi instituţionale:

  • Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare / 2007, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” şi S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A. Mediaş, modificat și completat prin Actul adițional nr.12 / 19.10.2018;
  • Avizul ANRSC nr. 614001 / 28.11.2018 (înregistrat la ATM sub nr. 9044 / 28.11.2018) privind ajustarea prețurilor și tarifelor la serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru S.C. Apa Târnavei Mari S.A.;
  • Hotărârea Adunării Generale a ADI „Apa Târnavei Mari” nr. 1 / 18.01.2019 privind modificarea, prin Act Adițional la Contractul de Delegare, a formulei de ajustare tarifară, respectiv, modificarea nivelului tarifului unic, prin care Operatorul Regional este împuternicit să aplice prețul și tariful începând cu 01.01.2019;

 Operatorul va aplica următorul preț și tarif unic la nivelul ariei de operare:

Serviciu Preț / Tarif (exclusiv TVA) lei / mc
Apă potabilă 3,36
Canalizare 3,24

La preț / tarif se aplică 9%TVA .