Formulare tipizate

Sucursala Mediaș

Nr. crt. Domeniu de aplicare Cod Formular Denumire Formular
1. Achiziţionare apă

Încercări fizico-chimice

F 17 01

PS-02-Ed.2 – F5

Solicitare achiziţionare apă potabilă

Comanda ferma prestari servicii incercari Laborator Central

2. Contorizare F 09 02 06 Solicitare de contorizare a apei
F 09 02 07 Solicitare de verificare a contorului de branşament
F 09 04 02 Solicitare de înregistrare contor în evidenţă ATM
F 09 04 08 Solicitare de sigilare contoare/repartitoare de consum
F 09 04 10 Solicitare de sistare furnizare servicii de apă- canal/ facturarare consum minimal
F 09 04 12 Solicitare de reluare furnizare servicii de apă – canal
3. Facturare F 09 05 02 Solicitare eliberare adeverinţă
F 09 05 03 Solicitare de modificare a adresei ptr.distribuirea facturii
F 09 05 05 Solicitare raport consumuri contoarelor subordonate – de către utilizatorii persoane fizice care locuiesc în imobile de tip condominium
F 09 05 14 Declaraţie pe proprie răspundere privind modificarea numărului de persoane
F 09 05 16 Declaraţie număr persoane consum pauşal
F 09 05 17 Formular plată în avans servicii vidanjare
F 09 05 19 Formular plată în avans serviciu transport apă
F 09 05 20 Declaraţie pe proprie răspundere privind racordarea la reţeaua publică de canalizare
F 09 05 21

F 09 01  11

F 09 01 14

Declaraţie pe proprie răspundere privind stoparea utilizării sursei proprii de alimentare cu apă

Declarație pe propria răspundere în calitate de proprietar

Declarație pe propria răspundere în calitate de detentor precar

4. Reclamaţii şi Sesizări F 09 03 01 Sesizare robinet defect al operatorului
F 09 03 02 Sesizare apă în căminul de branşament
F 09 03 03 Sesizare defect cămin apă / surpare cămin canal
F 09 02 13 Sesizare contor defect
F 09 03 04 Sesizare privind apa furnizată
5. Separarea măsurării consumului de apă F 09 10 01 Solicitare de separare a măsurării consumului de apă la nivel de apartament
F 09 01 Cerere de agreere a agenţilor economici pentru proiectarea / execuţia instalaţiilor de apă privind separarea tehnică a măsurării consumului de apă la nivel de apartament pentru imobilele tip condominium
F 09 03 Cerere de aprobare soluţie tehnică pentru obţinerea temei de proiect privind separarea tehnică a măsurării consumului de apă la nivel de apartament ptr. imobilele tip condominium
F 09 05 Cerere de avizare proiect privind separarea tehnică a măsurării consumului de apă la nivel de apartament pentru imobilele tip condominium
 F 22 03 01 Cerere de recepţie privind separarea tehnică a măsurării consumului de apă la nivel de apartament pentru imobilele tip condominium
6. Vidanjare F 09 01 07 Solicitare încheiere contract prestări servicii (vidanjare)
F 22 02 01 Solicitare de vidanjare/ deblocare

Sucursala Agnita

Nr.

crt .

Domeniu de aplicare Cod

 Formular

Denumire Formular
1. Contorizare F 09 08 02 Solicitare de contorizare a apei
F 09 08 05 Solicitare de verificare a contorului de branşament
F 09 08 15 Solicitare de înregistrare contor în evidenţă S.C. Apa Târnavei Mari S. A – Sucursala Agnita
F 09 08 04 Solicitare de sigilare contoare/  repartitoare de consum
F 09 08 06 Solicitare de sistare furnizare servicii de apă-canal / facturare consum minimal
F 09 08 07 Solicitare de reluare furnizare servicii de apă – canal
2. Reclamaţii şi Sesizări F 09 08 14 Sesizare contor defect
F 09 08 08 Sesizare robinet defect al operatorului
F 09 08 09 Sesizare apă în căminul de branşament
F 09 08 10 Sesizare defect cămin apă / surpare cămin canal
F 09 08 11 Sesizare privind apa furnizată
3 Facturare F 09 08 13 Solicitare eliberare adeverinţă
F 09 08 03 Solicitare de modificare a adresei pentru distribuirea facturii
F 09 09 10 Declaraţie pe proprie răspundere privind modificarea numărului de persoane
F 09 09 13 Declaraţie pe proprie răspundere privind racordarea la reţeaua publică de canalizare  Sucursala Agnita
F 09 09 16 Solicitare raport consumuri contoarelor subordonate – de către utilizatorii pers. fizice care locuiesc în imobile de tip condominiu
F 09 09 18 Declaraţie număr persoane consum pauşal
F 09 09 19 

F 09 09 11

F 09 09 23

Declaraţie pe proprie răspundere privind stoparea utilizării sursei proprii de alimentare cu apă – Sucursala Agnita

Declarație pe proprie răspundere în calitate de proprietar

Declarație pe propria răspundere în calitate de detentor precar

Sucursala Dumbrăveni

Nr. crt. Domeniu de aplicare Cod Formular Denumire Formular
1. Contorizare F 09 06 01 Solicitare de contorizare a apei
F 09 06 02 Solicitare de verificare a contorului de branşament
F 09 06 15 Solicitare de înregistrare contor în evidenţă S.C. Apa Târnavei Mari S. A – Sucursala Dumbrăveni
F 09 06 03 Solicitare de sigilare contoare/  repartitoare de consum
F 09 06 07 Solicitare de sistare furnizare servicii de apă-canal / facturare consum minimal
F 09 06 04 Solicitare de reluare furnizare servicii de apă – canal
2. Reclamaţii şi Sesizări F 09 06 16 Sesizare contor defect
F 09 06 05 Sesizare robinet defect al operatorului
F 09 06 17 Sesizare apă în căminul de branşament
F 09 06 18 Sesizare defect cămin apă / surpare cămin canal
F 09 06 06 Sesizare privind apa furnizată
3 Facturare F 09 06 19 Solicitare eliberare adeverinţă
F 09 06 08 Solicitare de modificare a adresei pentru distribuirea facturii
F 09 06 14 Declaraţie pe proprie răspundere privind modificarea numărului de persoane
F 09 06 12 Declaraţie pe proprie răspundere privind racordarea la reţeaua publică de canalizare  Sucursala Dumbrăveni
F 09 06 20 Solicitare raport consumuri contoarelor subordonate – de către utilizatorii pers. fizice care locuiesc în imobile de tip condominiu
F 09 06 22 Declaraţie număr persoane consum pauşal
F 09 06        23

F 09 06 24

F 09 06 25

Declaraţie pe proprie răspundere privind stoparea utilizării sursei proprii de alimentare cu apă – Sucursala Dumbăveni

Declarație pe propria răspundere în calitate de proprietar

Declarație pe propria răspundere în calitate de detentor precar