Echipa de conducere

 

Consiliul de Administraţie al  S.C. Apa Târnavei Mari S.A.
George-Dan VASSI Preşedintele Consiliului de Administraţie  (CV)
Ioan MUNTEANU Administrator Executiv și Director General  (CV)
Dorel VLAŞIN Administrator Neexecutiv  (CV)
Carmen-Felicia LAZĂR Administrator  Neexecutiv  (CV)
Maria VULCAN Administrator Neexecutiv  (CV)

Consiliul de Administraţie al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a fost numit pentru mandatul 2020 – 2024 prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 6 / 19.06.2020, în baza listei scurte înaintate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, în calitate de Autoritate Publică Tutelară. Planul de Administrare al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru perioada 2016 – 2020 a fost aprobat prin Decizia CA nr. 29 / 25.07.2016, respectiv revizuit prin Decizia CA nr. 18 / 18.07.2017.

Echipa de management
Ioan MUNTEANU Director General
Gabriela FĂGĂRĂŞAN Director Economic
Dalina IFTINCĂ Manager U.I.P.
Elly GRUBER Şef Departament Producţie Apă Potabilă
Enikő GAŞPAR Şef Departament Epurare Apă Uzată

Directorul General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., dl. ing. Ioan Munteanu, a fost numit în baza Deciziei Consiliului de Administraţie nr. 27 / 21.09.2020, la recomandarea Comitetului de Nominalizare şi Remunerare, ca urmare a finalizării concursului de selecţie organizat pentru ocuparea postului, începând cu data de 01.10.2020, până la data de 30.09.2024.

Obiectivul managementului societăţii este obţinerea performanţei operaţionale şi financiare, care să ne recomande ca o companie competitivă pe piaţa serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare din România, prin promovarea unei imagini favorabile şi îmbunătăţirea constantă a indicatorilor de performanţă.

Strategia de management propusă spre implementare de către Directorul General al Societății este expusă în cadrul Componentei de Management a Planului de Administrare 2016 – 2020, aprobată prin Decizia CA nr. 9 / 2017. Astfel, Directorul General îşi va concentra eforturile în direcţia atingerii scopurilor organizaţiei într-o manieră eficientă şi efectivă, prin planificarea, organizarea, conducerea şi controlul resurselor, acţionând în direcţia continuării, respectiv îmbunătăţirii obiectivelor de management asumate de către predecesorii săi pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de mandat, cu respectarea viziunii, misiunii şi obiectivelor strategice ale Societăţii.

Politica și criteriile de remunerare ale Administratorilor

Politica de remunerare a Directorului General