Licența

LICENŢĂ S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.

Nr. crt. Tip document Emitent
1. Licenţă ( clasa 2) pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare nr.4413/09.10.2018 A.N.R.S.C.-Bucureşti