Certificare ISO 9001, 14001, 18001

Preocuparea continuă a companiei este obţinerea satisfacţiei clienţilor prin controlarea proceselor din cadrul organizaţiei în vederea creşterii eficienţei şi eficacităţii cu care răspunde cerinţelor clienţilor săi şi a implementat în cadrul organizaţiei S.C.APA TÂRNAVEI MARI.S.A un SISTEM de MANAGEMENT INTEGRAT al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în conformitate cu cerinţele standardelor de referinţă SR EN ISO 9001: 2015 Sisteme de Management al Calităţii, SR EN ISO 14001: 2015 Sisteme de Management de Mediu şi SR OHSAS 18001: 2008 Sisteme de  Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale

Începând cu data de 01.07.2010 S.C.APA TÂRNAVEI MARI S.A. a obţinut CERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT de către Organismul de Certificare SIMTEX-OC Bucureşti.

Certificarea Sistemului de Management al calităţii conform standardului SR EN ISO 9001 dovedeşte că sistemul de management al calităţii implementate în organizaţie întruneşte toate cerinţele acestui standard internaţional şi demonstrează angajamentul managementului pentru calitate şi satisfacţia clientului.

Certificarea Sistemului de Management de Mediu conform standardului ISO 14001 permite organizaţiei să cunoască mai bine procesele din interior şi să-şi minimalizeze efectele negative asupra mediului în special asupra factorilor de mediu (aer, apă , sol etc.)

Certificarea Sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale conform OHSAS 18001 oferă o modalitate practică de a realiza un sistem de muncă mai sănătos,  mai sigur şi permite să-şi controleze riscurile legate de sănătatea şi securitatea muncii şi să-şi îmbunătăţească performanţa managerială.

Click aici pentru a putea vizualiza certificatul Rina Simtex 2018.