ANUNT RECRUTARE ŞI SELECŢIE pentru 2 membri în Consiliul de Administraţie conform OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare

Clientul nostru este A.D.I. Apa Târnavei Mari in calitate de autoritate tutelara pentru Apa Târnavei Mari S.A. Medias, in calitate de operator regional unic de apă şi apă uzată pentru nord estul judeţului Sibiu. Recrutarea și selecția candidaților este realizată de către firma ARC CONSULTING S.R.L., în calitate de expert în recrutarea resurselor umane.

Posturi de administratori in cadrul Consiliului de Administratie la Apa Târnavei Mari Mediaş

Administrator 1: independent/non independent – jurist; Administrator 2: independent/non independent – economist, pentru perioada de până în 6 iunie 2020.

Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I – selecţia dosarelor candidaților. Etapa a II-a – centrul de evaluare şi interviu pentru candidaţii declaraţi “admişi” după etapa I. Etapa a III-a – analiza declaraţiei de intenţie.

Condiţii obligatorii de participare:

1. Studii universitare de lungă durată finalizate cu diploma de licenţă în domeniul juridic sau economic;
2. Minim 5 ani de experienţă profesională;
3. Experienta minim 1 an in administrarea/ managementul societatilor comerciale/ regiilor autonome, al altor entitati din sectorul public, inclusiv persoane juridice din sectorul privat;

Criterii care constituie avantaj

1. Experienţă profesională în domeniul serviciilor de utilitate publică;
2. Experienţă în relaţia cu autorităţile publice.

Criterii eliminatorii: Înscrieri în cazierul judiciar.

Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu:

1. Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;
2. Scrisoare de intenţie
3. Copie act de identitate;
4. Copie documente care atestă pregătirea profesională;
5. Copie documente care atestă experiența în management (copie carnet de muncă sau adeverințe);
6. Cazier judiciar;

Criterii de evaluare/selecţie sunt:

1. Competenţe specifice sectoarelor de activitate;
2. Competențe profesionale de importanță strategică;
3. Cunoștințe de guvernanță corporativă;
4. Competențe sociale și personale;
5. Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor.

Candidatii interesaţi pot trimite CV-urile, scrisorile de intenţie şi dosarele de participare până la data de 7 aprilie 2017 inclusiv, pe adresa de e-mail office@arc-consulting.ro. Informaţii suplimentare puteţi obţine la telefon 0723 – 248 679 persoana de contact Valerian Boitor sau pe site-urile www.arc-consulting.ro, www.apatarnavei.ro si www.primariamedias.ro/serviciipublice/A.D.I.- Apa Tarnavei Mari

În sezonul rece, protejați instalațiile interioare de apă și canalizare!

Compania Apa Târnavei Mari se pregătește anual pentru sezonul rece, în baza Programului de Mentenanță, prin curățarea rețelelor de apă și canalizare pluvială din zona de operare, în cursul toamnei. Echipele Departamentului Operare intervin punctual și în cursul iernii, unde situația o impune. Temperaturile scăzute din cursul lunii ianuarie au cauzat până acum 105 defecte. Dintre acestea, doar 12 au avut loc pe domeniul public, domeniul prioritar de intervenție al operatorului, așa cum îi sunt definite competențele de legislația aplicabilă. Astfel, rezultă că aproximativ  89% dintre defecte au avut loc pe domeniul privat. În contextul în care operatorul a venit în sprijinul clienților de fiecare dată, intervenind cu preponderență pe instalații interioare, considerăm că protejarea acestora de către dumneavoastră a devenit o prioritate.

Astfel, există o serie de obligativități care vă revin, în scopul de a evita înghețarea branșamentelor, a contoarelor de apă, a instalațiilor proprietate privată sau blocarea gurilor de scurgere.

         În acest sens, vă recomandăm să:

  • Semnalați orice problemă de acest gen la Dispeceratul Central, apelabil permanent la numerele: 0269/ 448 222 și 0752/ 275 024;
  • Nu interveniți personal în vederea remedierii problemelor survenite la contoarele de branșament. Intervențiile neautorizate pot cauza distrugerea contoarelor și pagube de-a lungul conductelor;
  • Nu aruncați zăpada peste gurile de scurgere, atunci când curățați zăpada din fața imobilului de domiciliu sau a firmei/instituției, în cazul agenților economici, respectiv a instituțiilor publice și îndepărtați gheața care se poate forma în jurul gurilor de scurgere;
  • Etanșeizați/închideți căminele de apometre, pentru a evita înghețarea/blocarea contoarelor (cu materiale de izolație), puteți chiar să înveliți rama/capacul căminului cu o folie protectoare. Pentru căminele de branșament amplasate pe proprietate privată, vă revine sarcina de a proteja contorul de apă. În acest caz, costurile de înlocuire a unui contor distrus de îngheț intră în sarcina dumneavoastră;
  • Protejați instalațiile interioare când plecați pentru mai multe zile de acasă, prin menținerea unei temperaturi de minimum 16-17º C în locuințe sau prin golirea completă a instalațiilor de apă.

Lucrări mentenanță rețea Dumbrăveni, 14.12.2016

Compania Apa Târnavei Mari- Sucursala Dumbrăveni, anunță sistarea apei potabile în oraşul Dumbrăveni, miercuri 14.12.2016, în intervalul orar: 09:00-13:00, în vederea lucrărilor de înlocuire branşament pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea şi înlocuire robinet vană pe strada Mihai Eminescu. Nu se sistează apa pe străzile Octavian Goga, Erou Bumbea, Alexandru Vlahuţă, Stadionului şi Cuza Vodă.
Vă mulțumim pentru înțelegere!

Remediere defect apă str. Aurel Vlaicu parțial, 08.12.2016

Compania Apa Târnavei Mari anunţă sistarea apei potabile, astăzi 08.12.2016, între orele 11.30 – 17.00, pe strada Aurel Vlaicu, pe partea dreaptă spre Brateiu, de la intersecţia cu strada Horea până la intersecţia cu strada Dealul Furcilor, în vederea remedierii unui defect pe reţeaua de apă.

Vă mulţumim pentru înțelegere!

Remediere defect sat Boarta și Calvaser, 07.12.2016

Compania Apa Târnavei Mari anunţă sistarea apei potabile în sat Boarta şi sat Calvaser, strada Principală parţial, de la Şcoala spre sat Boarta, astăzi  07.12.2016, până  la ora 16.00, în vederea remedierii unui defect la reţeaua de apă în Calvaser în dreptul imobilului cu 694.

Vă mulţumim pentru înțelegere!

Remediere defect apă zona Stadionului, 05.12.2016

Compania Apa Târnavei Mari anunţă sistarea apei potabile, astăzi 05.12.2016, între orele 08.00 – 15.00, pe străzile  Ştrandului, Prunului, Pasaj Bran, Sălciilor şi Stadionului de la intersecţia cu strada Ştrandului până la Podul Mare, în vederea remedierii unui defect la reţeaua de apă pe strada Stadionului.

Vă mulţumim pentru înțelegere!

PROGRAM CASIERII ȘI RELAȚII CLIENȚI APA TÂRNAVEI MARI 30.11-02.12.2016

Compania „Apa Târnavei Mari” vă informează că, în zilele de 30.11, 01 și 02.12.2016, serviciile Relații Clienți și casieriile operatorului din municipiul Mediaş, oraşele Agnita şi Dumbrăveni sunt închise.

Puteţi achita contravaloarea serviciilor de apă-canal în conturile operatorului indicate pe facturi sau la terminalele de tip Paypoint și Payzone.

Pentru urgenţe, apelaţi Dispeceratul Central din Mediaş la tel. 0269/448 222 sau 0752/275 024.

Vă mulţumim pentru înţelegere!