Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Compania  „Apa Târnavei Mari”, titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare luată de către APM SIBIU, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Rețea de apă potabilă și canalizare menajeră pe strada Ighișului și Cartier Ighiș”, propus a fi amplasat în Mediaș, str. Ighișului și Cartier Ighiș, județul Sibiu, nu se supune evaluării impactului și nu se supune evaluării adecvate.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM SIBIU din str. Hipodromului nr. 2A în zilele de luni-joi, între orele 9.00-16.00 și vineri, între orele 9.00-14.00, precum și pe site-ul www.apmsb.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 23.01.2015.