Anunt public etapa de incadrare

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. Mediaş, titular al proiectului Construire clădire administrativă, construire hală tehnologică şi reabilitare clădire operare, amenajare urbanistică de detaliu a terenului aferent, inclusiv branşamente”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu: proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Construire clădire administrativă, construire hală tehnologică şi reabilitare clădire operare, amenajare urbanistică de detaliu a terenului aferent, inclusiv branşamente”, propus a fi amplasat în municipiul Mediaş, str. Aurel Vlaicu nr.33, jud. Sibiu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, în zilele de luni – vineri, între orele 9 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet : www.arpmsb.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 08.09.2011.