Anunț public asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, 12.10.2018

ANUNŢ PUBLIC

SC APA TÂRNAVEI MARI SA Mediaş, titular al proiectului: Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni, judeţul Sibiu, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu (APM Sibiu) în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni, judeţul Sibiu”, propus a fi amplasat în localităţile: Mediaş, Valea Lungă, Tîrnava, Copşa Mică, Axente Sever, Agârbiciu, Valea Viilor, Motiş, Şeica Mare, Boarta, Buia, Brateiu, Aţel, Dupuş, Biertan, Richiş, Copşa Mare, Vălchid, Buzd, Dârlos, Curciu, Păucea, Dumbrăveni, Hoghilag, Şaroş pe Târnave, Ernea, Alma, Giacăş, Şmig, Prod, Agnita, Ruja, Coveş, Bârghiş, Ighişu Vechi, Vecerd, Beneşti, Alţâna, Arpaşu de Sus, Arpaşu de Jos, Nou Român, Cârţa.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, în zilele de luni-joi orele 8-16.30, vineri orele 8-14, precum şi la adresa de internet a APM Sibiu http://apmsb.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 15 octombrie la sediul APM Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmsb.anpm.ro.