Anunț public asupra luării deciziei etapei de încadrare, 20.01.2020

ANUNŢ PUBLIC

PRIMĂRIA MEDIAȘ prin SC APA TÂRNAVEI MARI SA, titular al proiectului „Reabilitare rețele de alimentare cu apă potabilă și rețele de canalizare în municipiul Mediaș – Cartier Vitrometan, diferite străzi” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Sibiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare rețele de alimentare cu apă potabilă și rețele de canalizare în municipiul Mediaș – Cartier Vitrometan, diferite străzi”, propus a fi amplasat în județul Sibiu, municipiul Mediaș, intravilan.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sibiu, str.Hipodromului nr.2A, municipiul Sibiu, județul Sibiu, în zilele de luni-joi între orele 8,00-16,30 și vineri între orele 8,00-14,00, precum și la următoarea adresă de internet a APM Sibiu http://apmsb.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț pe pagina de internet a APM Sibiu.