Anunț public asupra deciziei de încadrare, 25.10.2018

ANUNȚ PUBLIC

MUNICIPIUL MEDIAȘ prin S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A., titular al proiectului – „Extindere rețea canalizare menajeră, în zona centrală str. Hermann Oberth – str. St.L. Roth din municipiul Mediaș”, propus a fi amplasat în municipiul Mediaș, străzile Hermann Oberth – str. St.L. Roth, jud. Sibiu, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Sibiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sibiu, str. Hipodromului nr.2 A, municipiul Sibiu, județul Sibiu, în zilele de luni – joi între orele 8-16 și vineri, orele 8 – 14, precum și la adresa de internet a APM Sibiu http://apmsb.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 06.11.2018, la sediul APM Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, județul Sibiu, precum și la următoarea adresă de e-mail: office@apmsb.anpm.ro