Anunț angajare instalator Sucursala Dumbrăveni

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. cu sediul în Mediaş, str. Gravorilor, nr. 2 A, angajează „Instalator
Apă-Canal”, pentru Sucursala Dumbrăveni.

Cerinţele postului:
Studii medii de specialitate;
Vechimea în domeniu constituie un avantaj;
Bune cunoştinţe în următoarele activităţi:
Executarea de instalaţii exterioare de apă şi de canalizare;
Montarea de conducte de distribuţie şi armături;
Realizarea de branşamente;
Norme de securitate şi sănătate în muncă şi de mediu.

Dosarul se va depune la sediul societăţii până la data de 10.07.2015 şi va cuprinde:
cerere de angajare;
curriculum vitae;
copie buletin/carte de identitate;
copie diplomă/certificat absolvire a liceului sau a şcolii profesionale în calificarea în domeniu;
adeverinţă medicală din care să reiasă că este „apt de muncă”.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0269/841425, interior 15, Birou Resurse Umane.