Anunț prevenire risc de fraudă

Compania S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A. atrage atenţia tuturor clienţilor săi să nu  permită accesul în locuinţe  decât agenţilor care deţin asupra lor o legitimaţie personalizată şi un ordin de serviciu, pentru a preveni şi diminua riscul de fraudă.

Emis de Serviciul Relaţii Publice

Tel: 0269/841.425 int. 34 Fax: 0269/834.270

office@apatarnavei.ro

www.apatarnavei.ro