Anunț prevenire fraudă

Societatea „Apa Târnavei Mari”  atrage atenţia tuturor clienţilor săi să nu  permită accesul în locuinţe  decât agenţilor care deţin asupra lor o legitimaţie personalizată şi un ordin de serviciu, pentru a preveni şi diminua riscul de fraudă.