Anunț Metodologie separare

Stop diferenţelor de contor general!

Apa Târnavei Mari a dat startul separării consumului de apă la nivel de apartament

Operatorul regional de apă şi apă uzată S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A. informează că, la nivelul municipiului Mediaş, a fost finalizat cu succes primul proiect de separare tehnică a măsurării consumului de apă la nivel de apartament pentru un imobil tip condominiu, respectiv pentru imobilul localizat pe strada Turda, nr. 14, bl. 24, scara C, în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind separarea tehnică a măsurării consumului de apă la nivel de apartament pentru imobilele tip condominiu, aprobat prin Hotărârea nr. 132/2011 a Consiliului Local Mediaş.

Prin realizarea acestui model pilot, Operatorul intenţionează să ofere întregii comunităţi locale un exemplu de bune practici privind avantajele incontestabile obţinute în urma implementării unei astfel de soluţii tehnice, cu eforturi financiare minime şi într-un orizont scurt de timp. În acest scop, Operatorul va supune atenţiei publice periodic evoluţia acestui proiect şi va prezenta rezultatele obţinute în comparaţie cu situaţia anterioară.

În primă fază, începând cu data de 14 noiembrie 2011, S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A. invită toţi agenţii economici interesaţi, care desfăşoară activităţi de proiectare şi execuţie lucrări în domeniul distribuţiei apei (sisteme de alimentare cu apă) să depună dosarul de agreere la sediul situat pe strada Gravorilor, nr. 2A, Biroul Relaţii Clienţi. Proiectarea și execuția modificărilor necesare pentru instalațiile interioare de apă se vor realiza numai de către agenți economici agreați de către operator în scopul realizării unor lucrări de bună calitate și a protejării beneficiarilor. Depunerea dosarelor este deschisă pe tot parcursul desfășurării acestui proiect.

Dosarul va conţine documentele stipulate în „Metodologia de agreere a agenţilor economici pentru proiectarea şi execuţia instalaţiilor de apă în aria de acoperire a operatorului regional S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A. Mediaş”, parte integrantă a „Regulamentului privind separarea tehnică a măsurării consumului de apă la nivel de apartament pentru imobilele tip condominiu” (Capitolul V) şi poate fi consultată pe pagina web a companiei, www.apatarnavei.ro, secțiunea „Zona Clienţi”, sau la sediul societăţii, Biroul Relaţii Clienţi.

De asemenea, la depunerea dosarului de agreere, solicitantul va achita la casieria operatorului o taxă de procesare dosar în valoare de 100 lei (TVA inclus).

În etapa următoare, ca urmare a constituirii listei de agenţi economici agreaţi de către Operator în vederea realizării separării tehnice a măsurării consumului de apă, aşteptăm toţi proprietarii de apartamente interesaţi să efectueze demersurile necesare în vederea depunerii Dosarului solicitării de separare, conform prevederilor „Regulamentului privind separarea tehnică a măsurării consumului de apă la nivel de apartament pentru imobilele tip condominiu.