Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. Apa Târnavei Mari S.A., titular al proiectului „Reţea apă şi canalizare menajeră pe strada Moşnei până la Eleşteu (P.T. 1/2011)”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția Regională pentru Protecția Mediului Sibiu şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Reţea apă şi canalizare menajeră pe strada Moşnei până la Eleşteu (P.T. 1/2011)”, propus a fi amplasat în Mediaş, strada Moşnei -intersecţie cu prima stradă pe partea stângă după Angărul de Sus.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul ARPM Sibiu din str. Hipodromului nr. 2A, în zilele de luni-vineri, între orele 09.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmsb.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 23.05.2011