Anunţ public privind decizia etapei de încadrare din 04.05.11

Nr. 5833/11.08.2011

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

S.C. Apa Târnavei Mari S.A., titular al proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbraveni, judeţul Sibiu” anunță publicul interesat asupra modificării luării deciziei etapei de încadrare din 04.05.2011 de către Agenția Regională pentru Protecția Mediului Sibiu în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul  „Staţii de pompare ape uzate (cămine lift)”, propus a fi amplasat în localitatea Dumbrăveni pe str. C. Vodă şi intersecţia M. Kogălniceanu cu T. Cipariu.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul ARPM Sibiu din str. Hipodromului nr. 2A, în zilele de luni-vineri, între orele 09.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmsb.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 18.08.2011.