ANUNŢ DE ANGAJARE

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. cu sediul în Mediaş, str. Gravorilor nr.2A, angajează :

 1. Responsabil Sistemul Calităţii Laborator

Cerinţe: studii superioare în domeniul chimiei

 1. Specialist laborator

Cerinţe: studii superioare de specialitate în domeniile: chimie, biologie sau medicină

 1. Laborant

Cerinţe: studii medii

ACTE NECESARE:

 1. Cerere de participare la concurs
 2. Curriculum Vitae
 3. Copie a actului de identitate;
 4. Copii ale diplomelor de studii (Diplomă de Bacalaureat; Diplomă de Licenţă)
 5. Copie a Carnetului de muncă, adeverinţă vechime perioada 01.01.2011-prezent (dacă este cazul);
 6. Copie a certificatului de naştere;
 7. Copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);

Concursul constă în susţinerea unei probe scrise (examinarea cunoştintelor profesionale raportat la cerinţele postului) şi a unui interviu cu membrii comisiei.

Dosarele se depun la sediul societăţii, Serviciul Resurse Umane până la data de 25.01.2013.

Data susţinerii concursului este 28.01.2013, la sediul societăţii din Mediaş, str. Gravorilor, nr. 2A.

Pentru mai multe informaţii cu privire la bibliografie, la înscrierea şi participarea la concurs, vă rugăm să apelaţi numărul de telefon: 841425, int. 15, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.

BIBLIOGRAFIE :

 1. Legea 458 (r1) /2002 privind calitatea apei potabile.
 2. HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.