Anunț angajare laborant Sucursala Dumbrăveni

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. cu sediul în Mediaş, str. Gravorilor, nr.2A, angajează „Laborant
analize fizico-chimice flux tehnologic domeniul apei”, pentru Sucursala Dumbrăveni.

Cerinţele postului:
Studii medii profil chimic sau echivalent;
Vechimea în domeniu nu este obligatorie;
Bune cunoştinţe în următoarele domenii:
Prelevarea probelor de apă conform standardelor de prelevare în vigoare;
Analize fizico-chimice specifice domeniului apei;
Tehnologia tratării apei pentru potabilizare;
Operare PC-obligatoriu;
Norme de securitate şi sănătate în muncă şi de mediu;
Obligaţii generale ale angajaţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.

Dosarul se va depune la sediul societăţii până la data de 10.07.2015 şi va cuprinde:
cerere de angajare;
curriculum vitae;
copie buletin/carte de identitate;
copie diplomă/certificat absolvire a liceului sau a şcolii profesionale în calificarea de laborant, tehnician
ecolog sau similar;
adeverinţă medicală din care să reiasă că este ,,apt de muncă”.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0269/841425, interior 15, Birou Resurse Umane.