ANGAJĂM TREI MUNCITORI PENTRU SECTOR CANAL MEDIAȘ

 S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.  cu sediul în Mediaş, str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr.19, angajează 3 muncitori calificaţi în domeniul construcţiilor, pentru  Sector Reţele Canal Mediaş.

  Cerinţele postului:

Bune cunoştinţe în următoarele activităţi:

  • Cunoştinţe de zidărie şi dulgherie;
  • Norme de securitate şi sănătate în muncă;
  • Obligaţii generale ale angajaţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.

Dosarele se vor depune la sediul societăţii până la data de  26.08.2016 şi vor cuprinde :

  • cererea de angajare;
  • curriculum vitae;
  • copie buletin/carte de identitate;
  • copie diplomă/certificat de absolvire a liceului sau a şcolii profesionale în calificarea de construcţii;
  • adeverinţă medicală din care să reiasă că este ,,apt de muncă”.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Birou Resurse Umane, telefon 0269/841425, interior 123.