ANGAJĂM MECANIC LA SUCURSALA AGNITA!

SC APA TÂRNAVEI MARI SA  cu sediul în Mediaş, str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, angajează „Mecanic” pentru Sucursala Agnita.

  Cerinţele postului:

Bune cunoştinţe în următoarele activităţi:

  • În domeniul întreţinerii utilajelor;
  • Execuţia lucrărilor de lăcătuşerie mecanică;
  • Cunoştinţe de sudură;
  • Norme de securitate şi sănătate în muncă;
  • Obligaţii generale ale angajaţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.

 

Dosarul se va depune la sediul Sucursalei Agnita –  Str. Avram Iancu, nr. 31, până la data de 26.08.2015 şi va cuprinde:

  • cerere de angajare;
  • curriculum vitae;
  • copie buletin/carte de identitate;
  • copie diplomă/certificat de absolvire a liceului sau şcolii profesionale în calificarea de mecanic;
  • adeverinţă medicală din care să reiasă ca este ,,apt de muncă”.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la Birou Resurse Umane Mediaș, telefon 0269/841425, interior 123.