ANGAJĂM LABORANT LA MEDIAȘ !

ANGAJĂM LABORANT LA MEDIAȘ !

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. cu sediul în Mediaş, str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr.19, angajează „Laborant analize fizico-chimice”, în cadrul Laboratorului Central Mediaș.

Cerinţele postului:

• Studii medii profil chimic sau echivalent;

• Vechimea în domeniu nu este obligatorie;

• Bune cunoştinţe în următoarele domenii:

-Prelevarea probelor de apă conform standardelor de prelevare în vigoare;

-Analize fizico-chimice specifice domeniului apei;

-Norme de securitate şi sănătate în muncă şi de mediu;

– Obligaţii generale ale angajaţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.

Dosarul se va depune la sediul societăţii până la data de 08.03.2016 şi va cuprinde:

– cererea de angajare;

– curriculum vitae;

– copie buletin/carte de identitate;

– copie diplomă/certificat de absolvire a liceului sau a şcolii profesionale în calificarea de laborant, tehnician ecolog sau similar;

– adeverinţă medicală de la medicul de familie, din care să reiasă faptul că este ,,apt de muncă”.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. telefon 0269-841425, interior 123, Birou Resurse Umane.