ANGAJĂM LABORANT LA DUMBRĂVENI

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.  cu sediul în Mediaş, str. Gravorilor, nr.2A, angajează „Laborant analize fizico-chimice flux tehnologic domeniul apei”, pentru Sucursala Dumbrăveni.

                

  Cerinţele postului:

 • Studii medii profil chimic sau echivalent
 • Vechimea în domeniu nu este obligatorie
 • Bune cunoştinţe în următoarele domenii:
  • Prelevarea probelor de apă conform standardelor de prelevare în vigoare;
  • Analize fizico-chimice specifice domeniului apei;
  • Tehnologia tratării apei pentru potabilizare;
  • Norme de securitate şi sănătate în muncă şi de mediu;
  • Obligaţii generale ale angajaţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.

 

Dosarul se va depune la sediul societăţii până la data de 25.11.2015 şi va cuprinde:

 • cerere de angajare;
 • curriculum vitae;
 • copie buletin/carte de identitate;
 • copie diplomă/certificat de absolvire a liceului sau a şcolii profesionale în calificarea de laborant, tehnician ecolog sau similar;
 • adeverinţă medicală de la medicul de familie, din care să reiasă faptul că este „apt de muncăˮ.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0269/841 425, interior 15.