ANGAJĂM INSTALATOR LA SUCURSALA AGNITA!

SC APA TÂRNAVEI MARI SA cu sediul în Mediaş, str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, angajează „Instalator”, pentru Sucursala Agnita.

Cerinţele postului:
• Studii medii de specialitate;
• Vechimea în domeniu constituie un avantaj;
• Bune cunoştinţe în următoarele activităţi:
 Executarea de instalaţii exterioare de apă şi de canalizare;
 Montarea de conducte de distribuţie şi armături,
 Realizarea de branşamente;
 Norme de securitate şi sănătate în muncă şi de mediu.

Dosarul se va depune la sediul Sucursalei Agnita –  Str. Avram Iancu, nr. 31, până la data de 26.08.2016 şi va cuprinde:
 cerere de angajare;
 curriculum vitae;
 copie buletin/carte de identitate;
 copie diplomă/certificat de absolvire a liceului sau a şcolii profesionale în calificarea de instalator;
 adeverinţă medicală din care să reiasă ca este ,,apt de muncă”.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Birou Resurse Umane Mediaș, telefon 0269/841425, interior 123.