ANGAJĂM ELECTRICIAN PRODUCȚIE – STAȚIA DE TRATARE MEDIAȘ

 

ANUNȚ ANGAJARE ELECTRICIAN PRODUCȚIE

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. cu sediul în Mediaş, str. Gravorilor, nr.2 A, angajează „Electrician” pentru Staţia de Tratare Apă Potabilă Mediaş.

Cerinţele postului:
Bune cunoştinţe în următoarele activităţi/domenii:
 instalaţii electrice de joasă tensiune la consumator;
 aparate pentru instalaţii de joasă tensiune;
 tablouri de distribuţie;
 aparate de măsură şi control;
 instalaţii de iluminat şi forţă;
 automatizări, acţionari electrice;
 instalaţii de protecţie a clădirilor şi a liniilor aeriene de joasă tensiune;
 accidente produse de electricitate;
 norme de securitate şi sănătate în muncă;
 obligaţii generale ale angajaţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.

Dosarul se va depune la sediul societăţii până la data de 15.10.2015 şi va cuprinde:
 cerere de angajare;
 curriculum vitae;
 copie buletin/carte de identitate;
 copie diplomă/certificat de absolvire a liceului sau a şcolii profesionale în calificarea de electrician-electromecanic sau electrician-automatist;
 adeverinţă medicală din care să reiasă că solicitantul este ,,apt de muncă”.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0269/841425, interior 15, Birou Resurse Umane.