ANGAJĂM ELECTRICIAN LA SUCURSALA AGNITA!

SC APA TÂRNAVEI MARI SA  cu sediul în Mediaş, str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru,  nr. 19, angajează „Electricianpentru Sucursala Agnita

 

  Cerinţele postului:

Bune cunoştinţe în următoarele activităţi:

 • instalaţii electrice de joasă tensiune la consumator;
 • aparate pentru instalaţii de joasă tensiune;
 • tablouri de distribuţie;
 • aparate de măsură şi control;
 • instalaţii de luminat şi forţă;
 • automatizări, acţionări electrice;
 • instalaţii de protecţie a clădirilor şi a liniilor aeriene de joasă tensiune;
 • accidente produse de electricitate;
 • norme de securitate şi sănătate în muncă;
 • obligaţii generale ale angajaţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.

 

Dosarul se va depune la sediul societăţii până la data de 26.08.2016 şi va cuprinde:

 • cerere de angajare;
 • curriculum vitae;
 • copie buletin/carte de identitate;
 • copie diplomă/certificat absolvire a liceului sau a şcolii profesionale în calificarea de electrician-electromecanic sau electrician-automatist;
 • adeverinţă medicală din care să reiasă ca este ,,apt de muncă”.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine Birou Resurse Umane Mediaș, telefon 0269/841425, interior 123.