ȘANTIERE DESCHISE 22.04.2013

Mediaș

1. Extindere reţele de canalizare str. Gh. Lazăr – foraj – subtraversare cale ferată

2. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Oituz – cămine de vane

3. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stejarului – montare instalaţii hidraulice în cămine de vane

4. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Izvorului, Iazului, Valea Adâncă – branşamente

5. Extindere reţea de distribuţie apă str. Horea – readucere teren la starea iniţială

6. Extindere reţele de canalizare str. Piloţilor – montare conductă

7. Canalizare pluvială str. Nicolae Titulescu – montare conductă

8. Reabilitare reţea de distribuţie şi de canalizare str. Aurel Vlaicu- refacere trotuare

9. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Baznei – cămine de vane şi montare conductă

10. Extindere rețele de canalizare str. Petru Maior – montare conductă

11. Extindere rețea de canalizare mal stâng Târnava – montare conductă

12. Str. Școlii și Milcov- racorduri

13. Reabilitare rețele de canalizare str. George Coșbuc – montare racorduri și refacere sistem rutier

14. Extindere reţea canalizare str. I.C. Brătianu – aducere teren la starea iniţială

15. Reabilitare reţele canalizare str. Brazilor – refacere sistem rutier

16. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Sibiului – montare conductă

17. Extindere reţea de distribuţie apă str. Gravorilor – branşamente

18. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Iuliu Maniu – Neajlov – branşamente

19. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. M. Eminescu – asfaltare în intersecţia cu str. Carpaţi şi Brâncoveanu