ȘANTIERE DESCHISE 21.08.2012

Mediaș

1. Reabilitare reţele de canalizare str. Alexandru Vlahuţă – montat cutii de protecţie

2. Modernizare rezervoare Greweln şi Gloria

3. Reabilitare reţele de canalizare şi de apă str. A. Vlaicu – carosabil ocupat pe o singura bandă; montare conductă; refaceri

4. Reabilitare reţele de canalizare şi de apă str. Stejarului – carosabil ocupat pe o singură bandă; montare conductă, racorduri şi branşamente

5. Extindere reţele de canalizare str. Carpaţi – săpătură, montare conductă

6. Reabilitare reţele de canalizare str. Brazilor – montare conductă

7. Reabilitare reţele de apă str. Unirii-Pod Pietonal – branşamente, săpătură, hidranţi

8. Reabilitare reţele de canalizare str. Memorandist Roman  – montare conductă

9. Extindere reţele de apă str. Plopului –  cămine de vane

10. Reabilitare reţele de apă str. Ulmului şi reţele de canalizare – cămine de vane; branşamente; racorduri

11. Extindere reţele de apă str. Gh. Lazăr – cămine de vane; asfaltare

12. Extindere reţea de apă str. Dealului – cămine de vane; refaceri

13. Reabilitare reţea de  canalizare str. Avram Iancu – montare conductă

14. Reabilitare reţele de apă str. Călăraşi – refacere

15. Extindere reţele de canalizare str. Trandafirilor – montare conductă

16. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. 1 Decembrie – cămin de vane

17. Reabilitare reţele de  canalizare str. George Coşbuc – pregătire începere lucrări

18. Extindere reţele de canalizare str. Castanilor – montare conductă

19. Reabilitare reţele de canalizare străzile Arieş şi Calafat – turnare asfalt

20. Reabilitare reţele de distribuţie str. Hermann Oberth – turnare asfalt

21. Extindere reţele de canalizare str. Sălcilor – turnare asfalt

22. Reabilitare reţele de distribuţie str. Gravorilor – cămine de vane: intersecţie cu: str. Bucegi, str. A. Cehov, str. Şcolii / Sticlei; str. I. Maniu; str.Gh Şincai; str. Prof. S. Manciulea

23. Extindere reţele de canalizare str. Stadionului – carosabil ocupat; intersecţie cu str. Baznei; intersecţie cu str. Stadionului; intersectie cu str. Viţei; intersecţie cu str. Sălcilor;intersecţie cu str. Perşani

24. Reabilitare reţele de apă str. Iuliu Maniu – montare cămin de apă, intersecţie cu str. Ştefan cel Mare, intersecţie cu str. Rubinului, intersecţie cu str. Iacob Pisso

25. Reabilitare reţele de canalizare str. Buzdului

Reabilitare/realizare de cămine noi la punctele de monitorizare a presiunii apei

1. Str. Hermann Oberth – carosabil ocupat pe partea dreaptă spre centru

2. Intersecţia str. Cloşca cu str. Horea – carosabil ocupat pe sensul dinspre str. Cloşca

3. Intersecţia str. Cloşca cu str. I. G. Duca – carosabil ocupat la intersecţia celor două străzi

4. Intersecţia str. Horea cu str. G. Coşbuc – carosabil ocupat pe sensul dinspre str. Cloşca

5. Str. Simion Bărnuţiu int. cu str. Episcop I. Suciu – carosabil ocupat la intersecţia celor două străzi

6. Str. Johannes Honterus intersecţie cu str. Petru Rareş- carosabil ocupat pe sensul dinspre str. Johannes Honterus

Agnita

1. Extindere reţele de canalizare Aleea Castanilor

2. Lucrări la staţia de pompe ape uzate Agnita

Dumbrăveni

1. Extindere rețele de canalizare str. Timotei Cipariu între str. 1 Decembrie şi str. Mihail Kogălniceanu – blocată parțial

2. Extindere rețele de canalizare str. Cuza Vodă între str. Timotei Cipariu și iesirea din oraș – blocată parțial