ȘANTIERE DESCHISE 18.04.2013

Mediaș

1. Extindere reţele de canalizare str. Gh. Lazăr- foraj – subtraversare cale ferată

2. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Oituz – cămine de vane

3. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stejarului -montare instalaţii hidraulice în cămine de vane

4. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Izvorului, Iazului, Valea Adâncă – branşamente

5. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Horea- montare conductă

6. Extindere reţele de canalizare str. Piloţilor – montare conductă

7. Canalizare pluvială str. Nicolae Titulescu – montare conductă

8. Reabilitare reţea de distribuţie şi de canalizare str. Aurel Vlaicu- refacere trotuare

9. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stadionului şi Perşani – probe de presiune, cămine racord str. Viţei, cămine de vane

10. Reabilitare reţele de distribuţie str. Iacob Pisso, Iuliu Maniu-Neajlov- montare branşamente

11. Reabilitare reţele de distribuţie str. Baznei – cămine de vane şi montare conductă

12. Reabilitare reţele de canalizare str. Alexandru Vlahuţă- racorduri

13. Reabilitare reţele de distribuţie str. Gravorilor – montare branșamente, aducere teren la starea inițială

14. Extindere rețele de canalizare str. Petru Maior – montare conductă

15. Extindere rețea de canalizare mal stâng Târnava – montare conductă

16. Reabilitare rețele de canalizare str. Călugăreni- Vidraru – cuplare cu str. Milcov

17. Reabilitare reţele de distribuţie str. Școlii – cuplare cu str. Gravorilor

18. Reabilitare rețele de canalizare str. George Coșbuc – montare racorduri și refacere sistem rutier