ȘANTIERE DESCHISE 16.12.2011

Mediaş

1. Staţii de pompare ape uzate Staţia de Pompare 9

2. Staţii de pompare ape uzate Staţia de Pompare 7

3. Rezervoare Gloria – armare radier rezervor 1

4. Rezervoare Greweln – zidărie rezervor 1

5. Reabilitare reţele canalizare legatura  Str Govora-Turda

6. Extindere reţele distribuţie apă str. Gării-Pod Târnava

7. Extindere reţele canalizare str. Theodor Aman

8. Reabilitare reţele canalizare str. Aurel Vlaicu

9. Reabilitare reţele canalizare str. Vlad  Ţepeş

10. Extindere reţele canalizare str. Piloţilor

11. Extindere reţele canalizare str. Furcilor

12. Reabilitare reţea de canalizare str. Milcov – branşamente

13. Reabilitare reţea de canalizare str. Blajului

14. Reabilitare reţea de canalizare str. Vidraru

15. Reabilitare reţele de distribuţie str. Florilor

16. Extindere reţele distribuţie apă str. Dealului – cămine de apometru

17. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Avram Iancu (cuplări str. Anton Pann – Filipescu)

18. Extindere reţea de canalizare str. Socului

19. Reabilitare reţea distribuţie apă str. Ulmului – carosabil ocupat în zona str. Plopului –Frasinului, teste de presiune

20. Reabilitare reţea de canalizare str. Spitalului – canal-tronson Gheorghe Pop de Băseşti

21. Reabilitare reţea canalizare str. Ciocârliei

22. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Târgului

23. Reabilitare reţele de distribuţie str. 9 Mai

Sistare lucrări de construcţii canalizare şi apă în localităţile Agnita şi Dumbrăveni, începând cu data de 15.12.2011 până în data de 16.01.2012.