ȘANTIERE DESCHISE 15.12.2011

Mediaş

1. Staţii de pompare ape uzate Staţia de Pompare 9

2. Staţii de pompare ape uzate Staţia de Pompare 7

3. Rezervoare Gloria – armare radier rezervor 1

4. Rezervoare Greweln – zidărie rezervor 1

5. Reabilitare reţele canalizare legatura  Str Govora-Turda

6. Extindere reţele distribuţie apă str. Gării-Pod Târnava

7. Extindere reţele canalizare str. Theodor Aman

8. Reabilitare reţele canalizare str. Aurel Vlaicu

9. Reabilitare reţele canalizare str. Vlad  Ţepeş

10. Extindere reţele canalizare str. Piloţilor

11. Extindere reţele canalizare str. Furcilor

12. Extindere reţea de canalizare str. Stadionului – refacere carosabil

13. Reabilitare reţea de canalizare str. Milcov – branşamente

14. Reabilitare reţea de canalizare  str. Cibin

15. Reabilitare reţea de canalizare str. Blajului

16. Reabilitare reţele canalizare str. Dorobanţilor

17. Reabilitare reţea canalizare str. Sebeş

18. Reabilitare reţea de canalizare str. Vidraru

19. Reabilitare reţele de distribuţie str. Florilor

20. Extindere reţele distribuţie apă str. Dealului – cămine de apometru

21. Reabilitare reţele distribuţie apă şi canalizare str. Avram Iancu (cuplări, decopertare-asfaltare str. Anton Pann – Filipescu)

22. Reabilitare reţea distribuţie apă str. Ulmului – carosabil ocupat în zona str. Plopului –Frasinului, teste de presiune

23. Reabilitare reţea de canalizare str. Spitalului – canal-tronson Gheorghe Pop de Băseşti

24. Reabilitare reţea canalizare str. Ciocârliei

25. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Târgului

Sistare lucrări de construcţii canalizare şi apă în localităţile Agnita şi Dumbrăveni, începând cu data de 15.12.2011 până în data de 16.01.2012.