ȘANTIERE DESCHISE 14.08.2012

Mediaș

1. Reabilitare reţele de canalizare str. Alexandru Vlahuţă – racorduri

2. Modernizare rezervoare Greweln şi Gloria

3. Reabilitare reţele de canalizare şi de apă str. A. Vlaicu – carosabil ocupat pe o singura bandă; montare conductă; refaceri

4. Reabilitare reţele de canalizare şi de apă str. Stejarului – carosabil ocupat pe o singură bandă; montare conductă, racorduri şi branşamente

5. Reabilitare reţele de canalizare str. Arieş şi str. Calafat – turnare asfalt

6. Extindere reţele de canalizare str. Carpaţi – săpătură, montare conductă

7. Reabilitare reţele de canalizare str. Brazilor – montare conductă

8. Reabilitare reţele de apă str. Unirii-Pod Pietonal – branşamente, săpătură

9. Reabilitare reţele de canalizare str. Memorandist Roman  – montare conductă

10. Extindere reţele de canalizare str. Stadionului – curăţenie

11. Extindere reţele de canalizare str. Toma Ionescu –  montare conductă

12. Reabilitare reţele de distribuţie str. Gravorilor – curăţenie

13. Reabilitare reţele de  apă str. Progresului – cămine de vane

14. Reabilitare reţele de apă str. Plopului – cămine de vane

15. Extindere reţele de apă str. Avram Iancu – cămine de vane; montare conductă

16. Reabilitare reţele de apă str. Ulmului – cămine de vane; branşamente

17. Extindere reţele de apă str. Gh. Lazăr – cămine de vane; branşamente

18. Extindere reţea de canalizare str. Gh. Lazăr – racorduri

19. Extindere reţea de apă str. Dealului – cămine de vane

20. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. 9 Mai – cămine de vane

21. Reabilitare reţea de  distribuţie apă str. Mărăşeşti – cămine de vane

22. Reabilitare reţele de apă str. Iuliu Maniu – curăţenie

23. Reabiliatre reţele de apă str. Călăraşi – refacere

24. Extindere reţele de canalizare str. Sălcilor – curăţenie

25. Reabilitare reţele de distribuţie str. Hermann Oberth – curăţenie

26. Extindere reţele de canalizare str. Trandafirilor – montare conductă

Reabilitare/realizare de cămine noi la punctele de monitorizare a presiunii apei

1. Str. Hermann Oberth – carosabil ocupat pe partea dreaptă spre centru

2. Str. Aurel Vlaicu 62-64 – carosabil ocupat pe partea dreaptă spre Sighişoara

3. Intersecţia str. Cloşca cu str. Horea – carosabil ocupat pe sensul dinspre str. Cloşca

4. Intersecţia str. Cloşca cu str. I. G. Duca – carosabil ocupat la intersecţia celor două străzi

Agnita

1. Extindere reţele de canalizare Aleea Castanilor

2. Lucrări la staţia de pompe ape uzate Agnita

Dumbrăveni

1. Extindere rețele de canalizare str. Timotei Cipariu între str. 1 Decembrie şi str. Mihail Kogălniceanu – blocată parțial

2. Extindere rețele de canalizare str. Cuza Vodă între str. Timotei Cipariu și iesirea din oraș – blocată parțial