ȘANTIERE DESCHISE 13.12.2011

Mediaş

1. Staţii de pompare ape uzate Staţia de Pompare 9

2. Rezervoare Gloria – armare radier rezervor 1

3. Rezervoare Greweln – zidărie rezervor 1

4. Reabilitare reţele canalizare legatura  Str Govora-Turda

5. Extindere reţele distribuţie apă str. Gării-Pod Târnava

6. Extindere reţele canalizare str. Theodor Aman

7. Reabilitare reţele canalizare str. Aurel Vlaicu

8. Reabilitare reţele canalizare str. Vlad  Ţepeş

9. Extindere reţele canalizare str. Piloţilor

10. Extindere reţele canalizare str. Furcilor

11. Extindere reţea de canalizare str. Stadionului

12. Reabilitare reţea de canalizare str. Milcov

13. Reabilitare reţea de canalizare  str. Cibin

14. Reabilitare reţea de canalizare str. Blajului

15. Reabilitare reţele canalizare str. Dorobanţilor

16. Reabilitare reţea canalizare str. Sebeş

17. Reabilitare reţea de canalizare str. Vidraru

18. Reabilitare reţele de distribuţie str. Florilor

19. Extindere reţele distribuţie apă str. Dealului

20. Reabilitare reţele distribuţie apă şi canalizare str. Avram Iancu (cuplări, decopertare-asfaltare str. Anton Pann – Filipescu)

21. Reabilitare reţea distribuţie apă str. Ulmului

22. Reabilitare reţea de canalizare str. Spitalului – canal-tronson Gheorghe Pop de Băseşti

23. Reabilitare reţea canalizare str. Ciocârliei

Agnita:

1. Extindere reţele canalizare str. Aleea Teilor

Dumbrăveni:

1. Extindere reţele de canalizare – str. Mihai Eminescu între str. Horea şi str. Avram Iancu– blocată total, circulaţie alternativă pe str. Horea

2. Extindere reţele de canalizare – str. Gheorghe Doja între str. Nicolae Bălcescu şistr. Mihai Eminescu – blocat parţial, circulaţie alternativă str. Nicolae Bălcescu