ȘANTIERE DESCHISE 08.04.2013

Mediaș

1. Extindere reţele de canalizare str. Gh. Lazăr- foraj – subtraversare cale ferată

2. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Oituz – cămine de vane

3. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stejarului -montare instalaţii hidraulice în cămine de vane

4. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Izvorului, Iazului, Valea Adâncă – branşamente

5. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Horea- montare conductă

6. Extindere reţele de canalizare str. Piloţilor – montare conductă

7. Canalizare pluvială str. Nicolae Titulescu – montare conductă

8. Reabilitare reţea de distribuţie şi de canalizare str. Aurel Vlaicu- refacere trotuare

9. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stadionului şi Perşani – probe de presiune, cămine la int. cu str. Ştrandului şi Baznei

10. Reabilitare reţele de distribuţie str. Iacob Pisso – branşamente

11. Reabilitare reţele de distribuţie str. Baznei – cămine de vane şi montare conductă

12. Reabilitare reţele de distribuţie str. Gravorilor – cămin de reducere a presiunii, cuplări

13. Reabilitare reţele de canalizare str. Alexandru Vlahuţă- racorduri

14. Reabilitare reţele de distribuţie str. Nucului int. cu str. M. Negrea- cămin de vane

15. Reabilitare reţea de distribuţie str. Iuliu Maniu- Neajlov – branşamente

16. Reabilitare reţea de distribuţie apă Şos. Sibiului – cuplare reţea cu reţele pe str. Ştefan cel Mare şi Iacob Pisso