ȘANTIERE DESCHISE 02.04.2013

Mediaș

1. Extindere reţele de canalizare str. Gh. Lazăr- foraj – subtraversare cale ferată

2. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Oituz – cămine de vane

3. Modernizare staţii de pompare nr. 1, 3, 6 şi 7

4. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stejarului -montare instalaţii hidraulice în cămine de vane

5. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Izvorului, Iazului, Valea Adâncă – branşamente

6. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Horea- montare conductă

7. Extindere reţele de canalizare str. Piloţilor – montare conductă

8. Canalizare pluvială str. Nicolae Titulescu – montare conductă

9. Reabilitare reţea de distribuţie şi de canalizare str. Aurel Vlaicu- refacere trotuare

10. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stadionului şi Perşani – probe de presiune, cămine la int. cu str. Serele Vechi şi Vasile Pârvan

11. Reabilitare reţea de distribuţie Şos. Sibiului – cuplare reţea nouă cu str. Calafat şi Dorobanţi

12. Reabilitare reţele de distribuţie str. Iacob Pisso – pregătire lucrări branşamente

13. Reabilitare reţele de distribuţie str. Baznei – cămine de vane şi montare conductă

14. Reabilitare reţele de distribuţie str. Gravorilor – cămin de reducere a presiunii

15. Reabilitare reţele de canalizare str. Alexandru Vlahuţă- racorduri

16. Reabilitare reţele de distribuţie str. Nucului int. cu str. M. Negrea- cămin de vane

17. Reabilitare reţea de distribuţiestr. Călugăreni – cuplare branşamente

18. Extindere reţea de canalizare mal stâng Târnava- montare conductă