ŞANTIERE DESCHISE 09.08.2011

Mediaş
1. Reabilitare reţele distribuţie apă str. 1 Decembrie
2. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Govora
3. Extindere reţele distribuţie apă str. Gării-Pod Târnava
4. Extindere reţea canalizare str. Gh.Lazar-Al.Vlahuta
5. Rezervoare Greweln
6. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Bucegi
7. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Călugăreni
8. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Iacob Pisso
9. Reabilitare reţea de canalizare str. Stadionului
10. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Hermann Oberth
11. Extindere reţele distribuţie apă str. Gravorilor
12. Reabilitare reţea de canalizare str. Blajului
13. Reabilitare reţea de canalizare str. Câmpeni – carosabil ocupat total între str. Arieş şi str. Calafat
14. Reabilitare reţea de canalizare str. Milcov
15. Reabilitare reţea de canalizare str. Vidraru – carosabil ocupat total în dreptul imobilului nr.8, bl.116
16. Reabilitare reţele distribuţie apă şi canal str. Mărăşeşti
17. Reabilitare reţea distribuţie apă str. Avram Iancu
18. Extindere reţele distribuţie apă str. Dealului
19. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Progresului – intersecţie str. Plopului şi str. Carpenului; intersecţie str. Frasinului şi str. Carpenului; intersecţie str. Şerpuită cu str. Frasinului
20. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Pârâul Tisei
21. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Brâncoveanu
22. Reabilitare reţele distribuţie apă str. Axente Sever
23. Reabilitare reţele distribuţie apă str. 9 Mai
24. Extindere reţea de canalizare str. Fagului – carosabil ocupat total de la intersecţie cu leg. Fagului-Oituz până la str. Plopului
25. Extindere reţea de canalizare str. Piloţilor
26. Extindere reţea de canalizare str. Frasinului
27. Extindere reţea de canalizare str. Carpenului
28. Reabilitare reţea de canalizare str. Panait Cernea

Puncte de lucru care se vor deschide:
1.Extindere reţea de canalizare Mal Drept Târnava
2.Reabilitare reţea canalizare str. Libertăţii-Rovinari
3.Reabilitare reţele distribuţie apă str. Mihai Eminescu
4.Reabilitare reţea de canalizare str. 9 Mai
5.Extindere reţea de canalizare leg. str. Plopului cu str.9 Mai
6.Reabilitare reţea canalizare str. Brazilor
7.Reabilitare reţea canalizare str. Spitalului (Gh. Pop de Băseşti)

Agnita:
1. Extindere reţele de canalizare str. Plevna
2. Extindere reţea de canalizare P-ţa Republicii
3. Extindere reţele de canalizare str. Şcolii
4. Extindere reţele distribuţie str. Floreasca
5. Reabilitare reţele de distribuţie str. Bisericii
6. Reabilitare reţea de canalizare str. Cloşca
7. Reabilitare Rezervor
8. Reabilitare reţea de distribuţie str. Horea
9. Reabilitare reţea de distribuţie str. Fabricii

Dumbrăveni:
1. Extindere reţele de canalizare – str. A. Vlaicu cu str. T. Vladimirescu – carosabil ocupat parţial, circulaţie alternativă stradă înfundată
2. Refacere carosabil – str. D. Gherea între str. Crişan şi str. Cloşca – carosabil ocupat parţial, circulaţie alternativă str. Cloşca şi str. Crişan
3. Extindere reţele de canalizare – str. Cuza Vodă între str. Vămii şi str. Pompierilor.