Notificări

Extindere branşamente apă potabilă şi racorduri canalizare menajeră în satul Ighișu Nou, municipiul Mediaş, județul Sibiu – etapa 2

NOTIFICARE

CAIET DE SARCINI

LISTE DE CANTITĂȚI

MODEL DE CONTRACT

 

Reabilitare rețea apă potabilă şi reţea canalizare menajeră Zona Vitrometan – strada Şcolii şi Sticlei, municipiul Mediaș, judeţul Sibiu

NOTIFICARE

CAIET DE SARCINI

LISTE DE CANTITĂȚI

MODEL DE CONTRACT

 

Întocmire DALI, PT + DDE, DTAC pentru obiectivul de investiții: Reabilitare rețea apă potabilă și rețea canalizare menajeră, zona Gloria, strada Metanului, Geologiei, Sondorilor, Petroliștilor, municipiul Mediaș.

NOTIFICARE ACHIZIȚIE

TEMA DE PROIECTARE – STRĂZI ZONA GLORIA

MODEL DE CONTRACT

 

Întocmire studii de teren (topografice, geotehnic) + Referat de Expertiză Tehnică pentru obiectivul de investiții: Reabilitare retea apă potabilă și rețea canalizare menajeră, zona Gloria, strada Metanului, Geologiei, Sondorilor, Petroliștilor, municipiul Mediaș.

NOTIFICARE ACHIZIȚIE

TEMA DE PROIECTARE – STUDII DE TEREN ZONA GLORIA

MODEL DE CONTRACT DE SERVICII

 

Revenire la notificare achiziţie – Întocmire studii de teren (topografice, geotehnic) + Referat de Expertiză Tehnică pentru obiectivul de investiții: Reabilitare rețele de alimentare cu apă potabilă și rețele de canalizare pluvială în municipiul Mediaș – cartier Vitrometan

NOTIFICARE ACHIZIȚIE

 

Achiziţie servicii de: Întocmire DALI, PT + DDE, DTAC pentru obiectivul de investiții: Reabilitare rețele de alimentare cu apă potabilă și rețele de canalizare pluvială în municipiul Mediaș – cartier Vitrometan

NOTIFICARE ACHIZIȚIE SERVICII

TEMA DE PROIECTARE

MODEL CONTRACT SERVICII

 

Întocmire studii de teren (topografice, geotehnic) + Referat de Expertiză Tehnică pentru obiectivul de investiții: Reabilitare rețele de alimentare cu apă potabilă și rețele de canalizare pluvială în municipiul Mediaș – cartier Vitrometan

NOTIFICARE ACHIZIȚIE SERVICII

TEMA DE PROIECTARE

MODEL CONTRACT SERVICII

 

Extindere rețea canalizare menajeră, zona centrală, str. H. Oberth – str. St. L. Roth, municipiul Mediaș, județul Sibiu

NOTIFICARE ACHIZIȚIE

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

LISTE DE CANTITĂȚI

MODEL DE CONTRACT

 

Achiziție lucrări „Rigolă pluvială str C. I. Parhon, municipiul Mediaș, județul Sibiu”

NOTIFICARE ACHIZIȚIE

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

LISTE DE CANTITĂȚI

MODEL DE CONTRACT

 

Extindere branșamente apă potabilă și racorduri canalizare menajeră în satul Ighișu Nou, municipiul Mediaș, județul Sibiu

NOTIFICARE ACHIZIȚIE

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

LISTE DE CANTITĂȚI

MODEL DE CONTRACT

 

Reabilitare rețea alimentare cu apă, reabilitare rețea canalizare pluvială pe str. Cibin II, tronson str. Sebeș – Șos. Sibiului, în municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

NOTIFICARE ACHIZIȚIE

CAIET DE SARCINI

LISTE DE CANTITĂȚI

MODEL DE CONTRACT

Achiziție lucrări pentru „Reabilitare rețea apă potabilă Zona Vitrometan – strada Vlădeasa, municipiul Mediaș, judeţul Sibiu”

NOTIFICARE ACHIZIȚIE

DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE

LISTE DE CANTITĂȚI

MODEL DE CONTRACT

 

Achiziție lucrări pentru „Reabilitare rețea de apă și canalizare pluvială Zona Vitrometan – strada Cibin etapa II, municipiul Mediaș, judeţul Sibiu”

NOTIFICARE ACHIZIȚIE

CAIET DE SARCINI

LISTE DE CANTITĂȚI

MODEL DE CONTRACT

 

„Achiziție servicii de asistență tehnică, reparații planificate, accidentale, bobinaj și achiziție piese de schimb originale pentru electropompele din cadrul S.C. Apa Târnavei Mari S.A.”

NOTIFICARE ACHIZIȚIE

CAIET DE SARCINI

MODEL DE CONTRACT

 

Revenire la notificare achiziţie lucrări pentru „Reabilitare rețea apă, rețea canalizare menajeră și canalizare pluvială pe străzile T. Ionescu și O. Goga municipiul Mediaș, Județul Sibiu”
NOTIFICARE ACHIZIȚIE

 

Revenire la notificare achiziţie lucrări pentru „Reabilitare rețea apă potabilă și canalizare menajeră Zona Gura Câmpului – strada Feleac, Municipiul Mediaș, Județul Sibiu”

NOTIFICARE ACHIZIȚIE

 

Achiziție lucrări pentru „Reabilitare rețea apă potabilă și canalizare menajeră Zona Gura Câmpului – strada Feleac, Municipiul Mediaș, Județul Sibiu”

NOTIFICARE ACHIZIȚIE

Documentație atribuire Feleac

Liste de cantități Feleac

Model contract de lucrări Feleac

 

Achiziție lucrări pentru „Reabilitare rețea apă, rețea canalizare menajeră și canalizare pluvială pe străzile T. Ionescu și O. Goga municipiul Mediaș, Județul Sibiu”

NOTIFICARE ACHIZIȚIE

CAIET DE SARCINI: P.T. + C.S, Parte desenata – APA, Parte desenata – Canalizare menajeră și pluvială

Liste cantități lucrări T.Ionescu

Model contract lucrari T.Ionescu

 

Revenire la notificare achiziţie lucrări pentru „Reabilitare rigolă deschisă de colectare ape pluviale pe strada Greweln din municipiul Mediaș, județul Sibiu”

NOTIFICARE ACHIZIȚIE

 

Achiziție lucrări pentru „Reabilitare rigolă deschisă de colectare ape pluviale pe strada Greweln din municipiul Mediaș, județul Sibiu”

1. NOTIFICARE ACHIZIȚIE

2. CAIET DE SARCINI

2.1. SECȚIUNE TIP

2.2.PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

2.3. CENTRALIZATOR FINANCIAR DEVIZ OFERTĂ

3. MODEL CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Achiziție lucrări pentru „Execuție rețea subterană pentru servicii de telecomunicații – refacerea traseului de fibră optică situat între localitățile Mediaş – Agnita – Arpaşu -Cârţa”

1. NOTIFICARE ACHIZIȚIE

2. MEMORIU TEHNIC

3. LISTA CU TRONSOANE – TOTAL VALOARE

4. MODEL CONTRACT

 

Achiziționare lucrări pentru „Reabilitare placi beton si capace la camine de apa si canalizare pe strazile din zona Centru – mun. Medias

1. NOTIFICARE LUCRARE

2.1 PROIECT TEHNIC

2.2. MACHETA SIGLA MEDIEVALA

2.3. Plan general camine zona centru

2.4. Liste cantitati de lucrari Capace Camine

3 . MODEL CONTRACT

 

Achiziționare lucrări pentru „Reabilitare reţea de apă potabilă şi reţea de canalizare menajeră pe str. Viţei – municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

Notificare

Proiect Tehnic

Listă cantități de lucrări strada Viței

Model de contract

 

Achiziție de:

 1. Lucrari de refacere strat carosabil cu asfalt, refaceri trotuare cu pavaj si borduri afectate de lucrarile de interventie pentru reparatii la retelele de apa si canalizare in Municipiul Medias si localitatea Dumbraveni, jud. Sibiu
 2. Serviciile de inchiriere de utilaje – 1 buc buldoexcavator dotat cu cupe diverse marimi si picon necesar pentru interventiile la defectele aparute in loc. Dumbraveni, jud. Sibiu

Notificare

Caiet de sarcini

Liste cantități

Modele contracte

 

Revenire la notificare achiziţie lucrări pentru „ Reabilitare rețea apă potabilă și branșamente și reabilitare canalizare pluvială pe str. Castanilor – municipiul Mediaș, județul Sibiu”

Notificare

 

Achiziționare lucrări pentru „Reabilitare rețea apă potabilă și branșamente și  reabilitare canalizare pluvială pe str. Castanilor – municipiul Mediaș, județul Sibiu”

Notificare achiziție lucrări „Reabilitare rețea apă potabilă și branșamente și  reabilitare canalizare pluvială pe str. Castanilor – municipiul Mediaș, județul Sibiu”

Reabilitare str. Castanilor P.T. + C.S. – parte scrisă

Reabilitare str. Castanilor P.T. + C.S. – parte desenată

Liste cantități de lucrari str. Castanilor

Model contract lucrari

 

Achiziționare lucrări pentru „Extindere reţea de canalizare pluvială, pe strada Cibin I, Mun. Mediaş, Judeţul Sibiu”

Notificare achizitie lucrari pentru „Extindere reţea de canalizare pluvială, pe strada Cibin I, Mun. Mediaş, Judeţul Sibiu”

Caiet de sarcini

Listă cantităti lucrări

Model contract lucrări

 

Achiziționare lucrări pentru „Reabilitare rețea de apă potabilă, rețea de canalizare menajeră și pluvială pe str. C. Scheseaus în Municipiul Mediaș, jud. Sibiu”

Notificare achizitie lucrari reabilitare str. C. Scheseaus

Caiet de sarcini Scheseaus Cap. 01-04

Caiet de sarcini Scheseaus Cap. 05.1

Caiet de sarcini Scheseaus Cap. 05.2

Caiet de sarcini Scheseaus Cap. 06

Caiet de sarcini Scheseaus Cap. 07-08

Caiet de sarcini Scheseaus Cap. 09-10

Caiet de sarcini Scheseaus Cap. 11-13

Caiet de sarcini Scheseaus Cap. 14-15

Caiet de sarcini Scheseaus Cap. 16

Caiet de sarcini Scheseaus Cap. 17

Caiet de sarcini Scheseaus Cap. 18

Caiet de sarcini Scheseaus Cap. 19

Piese scrise Scheseaus P01 _ 01-A

Piese scrise Scheseaus P02 _ 02-A

Piese scrise Scheseaus P03 _ 03-A

Piese scrise Scheseaus P04 _ 04-A

Piese scrise Scheseaus P05 _ 05-A

Piese scrise Scheseaus P06 _ 06-A

Piese scrise Scheseaus P07 _ 07-A

Piese scrise Scheseaus P08 _ 08-A

Piese scrise Scheseaus P09 _ 01-CM

Piese scrise Scheseaus P10 _ 02-CM

Piese scrise Scheseaus P11 _ 03-CM

Piese scrise Scheseaus P12 _ 04-CM

Piese scrise Scheseaus P13 _ 05-CM

Piese scrise Scheseaus P14 _ 01-CP

Piese scrise Scheseaus P19 _ 06-CP

Piese scrise Scheseaus P20 _ 07-CP

Piese scrise Scheseaus P21 _ 01-CMP

Piese scrise Scheseaus P22 _ 02-CMP

Liste cantitati de lucrari Scheseaus

Model contract lucrari

 

Achiziționare servicii privind întocmirea unui proiect la faza PT și SF/DALI pentru „Reabilitare străzi municipiul Mediaș – zona cartier Aurel Vlaicu, Etapa II”

1. Notificare achiziție servicii

2. Model de contract servicii

 

Lucrări de remediere și consolidare pentru punerea în siguranță a construcțiilor în zona clădirilor pavilion tehnologic și bazin de retenție ape pluviale din cadrul Stației de Epurare a localității Agnita, jud. Sibiu

1. Notificare lucrări de remediere și consolidare la Stația de Epurare Agnita

2. Liste cantități de lucrări

3. Model contract de antrepriză

 

Reabilitare rețea apă potabilă și branșamente de apă pe străzile Virgil Madgearu și I.C. Brătianu, în municipiul Mediaș, județul Sibiu

1. Notificare achizitie lucrari str.Bratianu, str.Madgearu

2. Caiet de Sarcini str. Bratianu, str. Madgearu_1

2. Caiet de Sarcini str. Bratianu, str. Madgearu_2

2. Caiet de Sarcini str. Bratianu, str. Madgearu_3

2. Caiet de Sarcini str. Bratianu, str. Madgearu_4

00-Plan de incadrare in zona

01-Plan de situatie retea apa potabila si bransamente apa

02-1-Detaliu bransament Dn160x32

02-2-Detaliu bransament Dn110x32

02-3-Detaliu bransament Dn110x32

02-4-Detaliu bransament Dn63x32

03-Detaliu bransament Dn110x40

04-1-Detaliu bransament Dn160x50

04-2-Detaliu bransament Dn160x50

04-3-Detaliu bransament Dn110x50

04-4-Detaliu bransament Dn110x50

05-1-Detaliu bransament Dn160x63

05-2-Detaliu bransament Dn110x63

06-1-Detaliu bransament tip pieptene Dn160x63(50)

06-2-Detaliu bransament tip pieptene Dn110x63(50)

07-1-Detaliu hidrant bransat la retea Dn160

07-2-Detaliu hidrant bransat la retea Dn110

08-Detaliu pozare conducta apa in transee

09-1-Detaliu bransament Dn160x90

09-2-Detaliu bransament Dn110x90

10-1-Detaliu instalatie hidraulica Cv1

10-2-Detaliu instalatie hidraulica Cv2

10-3-Detaliu instalatie hidraulica Cv3

10-4-Detaliu instalatie hidraulica Cv4

10-5-Detaliu instalatie hidraulica Cv5

10-6-Detaliu instalatie hidraulica Cv6

3. Liste cantitati de lucrari str. Bratianu, str. Madgearu

4. Model contract lucrari str. Bratianu, str. Madgearu

 

Achiziționare servicii de proiectare : Documentație Tehnică pentru obținerea autorizației de construire (DTAC) și documentație tehnică de execuție (PT + DDE) pentru imobil cu funcțiune Casierie – SC Apa Târnavei Mari SA – Sucursala Agnita, județul Sibiu.

1. Notificare

2. Tema generală de proiectare

3. Model Contract de Servicii

 

Lucrarea de reabilitare rețea apă potabilă și branșamente apă, extindere rețea canalizare menajeră și racorduri pe strada Carpați – Etapa II, în municipiul Mediaș, jud. Sibiu

1. Notificare reabilitare str. Carpați

2. Caiet de Sarcini

1 – capitolul 01 – 13.1

1 – capitolul 01 – 13.2

2 – capitolul 14

3 – capitolul 15

4 – capitolul 16

5 – capitolul 17

6 – piese desenate – I

6 – piese desenate – II

3. Liste de cantități str. Carpați

4. Model contract antrepriză str. Carpați

 

Achiziționare servicii de transport nămol fermentat și deshidratat rezultat în urma procesului tehnologic al Stației de Epurare Mediaș

1. Notificare transport nămol

2. Caiet de Sarcini transport nămol

3. Model contract prestari servicii – transport

 

Servicii de Verificare tehnica Periodica la 2 ani a instalatiilor de gaze naturale si remedierea eventualelor defecte depistate in urma verificarilor periodice

1a. Notificare achizitie serv.verificare tehnica periodica inst. gaze naturale

1b. Caiet Sarcini verificare tehnica periodica inst. gaze naturale

1c. Model contract achizitie servicii verificare tehnica periodica inst. gaze naturale

 

Servicii de verificare Tehnică Periodică a centralelor termice şi a aparatelor de încălzit şi reparaţii accidentale (service), pentu aducerea centralelor termice şi a aparatelor de încălzit şi a instalaţiilor aferente la un nivel tehnic corespunzător îndeplinirii condiţiilor (VTP/AF/PIF) de autorizare ISCIR

2a. Notificare achizitie serv.verificare tehnica periodica centrale termice

2b. Caiet Sarcini verificare tehnica periodica centrale termice

2c. Model contract achizitie servicii verificare tehnica periodica centrale termice

Lucrări rețea canalizare Șos. Sibiului- Billa

 1. Notificare retea canalizare pe str. Sibiului, Billa
 2.  Caiet de sarcini retea canalizare pe str. Sibiului-Billa
  1. Piese desenate retea canalizare pe str. Sibiului, Billa
 3. Cantitati de lucrari retea canalizare pe str. Sibiului, Billa
 4. Model Contract Lucrari

Lucrări de reabilitare rigolă str. Aurel Vlaicu

 1. Notificare lucrare rigola pe str. Aurel Vlaicu
 2. Caiet de sarcini lucrare rigola pe str. Aurel Vlaicu
 3. Lista cantitati de lucrari rigola pluviala din beton armat
 4. Model contract

Lucrare de reabilitare rigolă deschisă de colectare a apei pluviale pe strada Greweln,
loc. Medias, jud. Sibiu

Notificare nr. 7918

Caiet de sarcini

Lista de cantitati

Notificare achizitie imobil Dumbraveni

Caiet de sarcini achizitie imobil Dumbraveni

NOTIFICARE SEDIU AGNITA

CAIET DE SARCINI SEDIU AGNITA

NOTĂ DE CLARIFICARE ENERGIE

ACHIZIȚIE ENERGIE ELECTRICĂ

1. NOTIFICARE

2. CAIET DE SARCINI +ANEXE

3. FORMULARE

4. CONTRACT ENERGIE ELECTRICA

ACHIZIȚIE GAZE NATURALE

1. NOTIFICARE

2. CAIET DE SARCINI + ANEXE

3. FORMULARE GAZE NATURALE

4. CONTRACT GAZE NATURALE