Echipa de conducere

 

Consiliul de Administraţie al  S.C. Apa Târnavei Mari S.A.
Iosif MOLDOVAN Preşedintele Consiliului de Administraţie  (CV)
Ioan MUNTEANU Administrator Executiv și Director General  (CV)
Dorel VLAŞIN Administrator   (CV)
Anuţa TURCU Administrator   (CV)
Francisc ANTAL Administrator   (CV)

 

Managementul de vârf al companiei este asigurat de:

Directorul General al S.C. Apa Târnavei Mari S.A., dl. ing. Ioan Munteanu, a fost numit în baza Deciziei Consiliului de Administraţie nr. 5 / 02.02.2017, la recomandarea Comitetului de Nominalizare şi Remunerare, ca urmare a finalizării concursului de selecţie organizat pentru ocuparea postului. Conform celor susţinute prin Declaraţia de intenţie prezentată Consiliului de Administraţie, Directorul General îşi va concentra eforturile în direcţia atingerii scopurilor organizaţiei într-o manieră eficientă şi efectivă, prin planificarea, organizarea, conducerea şi controlul resurselor, acţionând în direcţia continuării, respectiv îmbunătăţirii obiectivelor de management asumate de către predecesorii săi, pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de mandat, cu respectarea viziunii, misiunii şi obiectivelor strategice ale Societăţii, în speţă:

  • Eficienţa economică;
  • Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor;
  • Orientarea către client;
  • Competenţa profesională;
  • Grija pentru mediu;
  • Grija pentru sănătatea populaţiei.

D-na Director Economic Gabriela Făgărășan, gestionează activităţile financiar-contabile şi bugetare pentru întreaga companie și are în subordine :Biroul Contabilitate si Control Financiar Preventiv;Biroul Financiar;Serviciul Comercial și Compartimentul Achiziții Publice.

Politica și criteriile de remunerare ale CA și DG (vezi documentul)