Ultima parte în ceea ce priveşte procedura de achiziţie şi de contractare

Proiectul privind „extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din regiunile Medias, Agnita, Dumbraveni, judetul Sibiu” finantat de Comisia Europeana putem afirma ca sunte în ultima parte în ceea ce priveste procedura de achizitie si de contractare.
Mai este un numar de 3 contracte care trebuie încheiate,primul contract privind  retelele de apa si canalizare din Dumbraveni si Agnita, celelalte 2 privind statiile de tratere, respectiv epurare din cele doua orase: Agnita si Dumbraveni. În ceea ce priveste lucrarile din municipiul Medias, contractul pentru statia de epurare  este momentan suspendat din cauza
unei contestatii care a fost respinsa de catre Comisia Nationala de Solutionare a Contestatiilor, dar contestatarul a actionant în fata justitiei motiv pentru care vom avea pe data de 17 noiembrie o înfatisare la Curtea de Apel. Pentru statia de tratare din Medias, luni vom finaliza raportul procedurii, urmând ca în cursul saptamânii viitoare sa anuntam câstigatorul.
Pentru contractul de retele în data de 16 noiembrie va avea loc deschiderea ofertelor.
Speram ca pâna la sfârsitul anului sa se încheie toate contractele, iar începând cu anul 2010 sa demaram lucrarile.

Man Carina
Specialist Relatii Publice
Medias, 06 noiembrie 2009.

Noi licitaţii pentru proiectul finanţat de Uniunea Europeană

Proiectul privind „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată din regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu” finanţat de Uniunea Europeană se află în stadiu final în ceea ce priveşte procedura de achiziţie şi de contractare. Mai sunt  3 contracte care trebuie încheiate, primul privind  reţelele de apă şi canalizare din Dumbrăveni şi Agnita, celelalte 2 privind staţiile de tratere, respectiv epurare din cele două oraşe: Agnita şi Dumbrăveni.

„În ceea ce priveşte lucrările din municipiul Mediaş, contractul pentru staţia de epurare  este momentan suspendat din cauza unei contestaţii care a fost respinsă de către Comisia Naţională de Soluţionare a Contestaţiilor, dar contestatarul a acţionant în faţa justiţiei motiv pentru care vom avea pe data de 17 noiembrie o înfăţişare la Curtea de Apel.
Pentru staţia de tratare din Mediaş, luni vom finaliza raportul procedurii, urmând ca în cursul săptămânii viitoare să anunţăm câştigătorul.Pentru contractul de reţele în data de 16 noiembrie va avea loc deschiderea ofertelor.
Sperăm ca până la sfârşitul anului să se încheie toate contractele, iar începând cu anul 2010 să demarăm lucrările” a declarat dl Bucşe Virgil, director general al societăţii Apa Târnavei Mari.

Man Carina
Specialist Relaţii Publice
Mediaş, 06 noiembrie 2009.

antet-ue

Proiectul privind „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată din regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu” finanţat de Uniunea Europeană se află în stadiu final în ceea ce priveşte procedura de achiziţie şi de contractare. Mai sunt  3 contracte care trebuie încheiate, primul privind  reţelele de apă şi canalizare din Dumbrăveni şi Agnita, celelalte 2 privind staţiile de tratere, respectiv epurare din cele două oraşe: Agnita şi Dumbrăveni.

„În ceea ce priveşte lucrările din municipiul Mediaş, contractul pentru staţia de epurare  este momentan suspendat din cauza unei contestaţii care a fost respinsă de către Comisia Naţională de Soluţionare a Contestaţiilor, dar contestatarul a acţionant în faţa justiţiei motiv pentru care vom avea pe data de 17 noiembrie o înfăţişare la Curtea de Apel.
Pentru staţia de tratare din Mediaş, luni vom finaliza raportul procedurii, urmând ca în cursul săptămânii viitoare să anunţăm câştigătorul.Pentru contractul de reţele în data de 16 noiembrie va avea loc deschiderea ofertelor.
Sperăm ca până la sfârşitul anului să se încheie toate contractele, iar începând cu anul 2010 să demarăm lucrările” a declarat dl Bucşe Virgil, director general al societăţii Apa Târnavei Mari.

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Mediaş, 06 noiembrie 2009.

Contestaţii şi noi contracte la apă

Societatea „Apa Târnavei Mari” doreste sa mentina cetatenii informati cu privire la stadiul în care se afla proiectul de „Extindere si reabilitare a sistemelor de apa si apa uzata în regiunile Medias, Agnita si Dumbraveni, judetul Sibiu”.
În ultima perioada au avut loc noi deschideri de oferte pentru statia de tratare si pentru reabilitarea retelei de apa si apa uzata din municipiul Medias.

„Pâna în prezent s-au  încheiat 3 contracte privind asistenta tehnica, pentru care s-au emis Ordinele de începere.
Pentru atribuirea contractului de reabilitare a statiei de tratare Medias, au fost depuse 2 oferte, de catre asocieri de 2, respectiv 4 operatori economici. Acesta se afla în stadiul de evaluare a ofertelor depuse, procesul de verificare a modului de îndeplinire a cerintelor de calificare fiind finalizat. Va urma o perioada de câteva zile pentru stabilirea conformitatii tehnico-financiare a ofertelor” a declarat Vasile Dinca manager de proiect din cadul societatii S.C. Apa Târnavei Mari S.A.

Cu privire la contestatiile depuse în ceea ce priveste contractul de lucrari pentru reabilitarea statiei de epurare Medias, a afirmat ca „au fost înaintate 3 licitatii catre CNSC, dar dupa o perioada de analiza de 40 de zile, acestea au fost respinse. Urmeaza o perioada de 10 zile de asteptare, timp în care contestatarii se pot adresa instantei cu plângere pentru o eventuala modificare a deciziei CNSC, în caz contrar se va semna contractul în cauza.
Momentan se afla în derulare procesul de pregatire a ofertelor pentru atribuirea contractului de reabilitare a retelelor de apa si canalizare din Medias. Sedinta de deschidere si depunere a ofertelor este stabilita pentru data de 05 noiembrie 2009.
Tot în stadiul de finalizare se afla si documentatiile de atribuire  pentru alte 3 contracte de lucrari, care se vor derula în Agnita si Dumbraveni. În acelasi timp se vor efectua si demersurile necesare pentru obtinerea avizelor stabilite prin certificatele de urbanism, urmând ca dupa obtinerea acestora, sa se initieze procedurile de atribuire a contractelor”, a declarat Vasile Dinca.

Medias, 15 octombrie 2009
Carina Man, specialist relatii publice

Ştire licitaţii şi după dezbatere

În data de 2 iulie 2009, au avut loc doua evenimente de mare importanta pentru societatea S.C. Apa Târnavei Mari S.A.
Primul dintre ele a reprezentat deschiderea ofertelor pentru licitatia care are în vedere reabilitarea statiei de epurare din Medias, iar cel de-al doilea a fost dezbaterea publica.
În cadrul licitatiei au fost mai multe oferte a unor societati din Germania, Franta, Spania si Italia. Sedinta de deschidere s-a desfasurat în conditii optime, urmând sa se efectueze analiza efectiva a ofertelor, iar  într-un interval de 2 – 3 saptamâni sa poata fi desemnata firma câstigatoare.
„Ma bucur ca am avut o prezenta destul de buna, am primit 10 oferte din partea unor firme internationale foarte serioase. Documentatia este foarte mare, fapt ce va necesita multa munca, dar am apelat si la câtiva experti straini care ne vor sprijini în luarea unei decizii corecte”, a declarat dl. Bucse Virgil, director general al companiei de apa.
În jurul orei 18:00, sala mare de sedinte a Primariei a gazduit dezbaterea publica organizata de compania de apa. În cadrul discutiilor s-au avut în vedere urmatoarele puncte:
1.    Situatia actuala a sistemului de contractare si facturare
2.    Prevederile legale
3.    Solutii pentru îmbunatatirea sistemului de contractare si facturare
4.    Plan de actiune în urma dezbaterii publice.
Cu privire la aceasta dezbatere dl. Bucse a declarat: „A fost un numar semnificativ de persoane, reactiile fiind pe masura, pro si contra. Noi am încercat sa explicam care sunt prevederile legislative. Am aflat care sunt nemultumirile oamenilor si într-adevar acest fapt reprezinta o mare problema pentru noi, pe care speram sa o solutionam cât mai curând posibil. În acest sens, în cursul urmatoarelor saptamâni vom analiza aceasta situatie, ne vom consulta si cu factorii decidenti din municipalitate si ne vom exprima punctul de vedere pentru intrarea în legalitate”.

Medias, 03 iulie 2009
Carina Man, specialist relatii publice

A patra licitaţie – Staţia de tratare

Societatea S.C. Apa Târnavei Mari S.A., conform programarii, a organizat pe data de 15 iunie sedinta de deschidere a ofertelor pentru primul contract de lucrari, care se va desfasura în cadrul proiectului de extindere si reabilitare a infrastructurii de apa si apa uzata din zona de N-E a judetului Sibiu.
Este vorba despre primul contract de lucrari de proiectare si executie pentru reabilitarea statiei de tratare din municipiul Medias. Contractul are termen de executie aproximativ 24 de luni, iar valoarea estimativa este de 15 milioane lei, pretul fiind fara TVA.

„Pâna la data limita stabilita, doar 2 ofertanti au depus ofertele, ambii fiind constituiti din asocieri de doi, sau patru operatori economici nationali si internationali. Va urma o perioada de 20 zile pentru stabilirea ofertantilor calificati si pentru evaluarea propunerilor tehnice si financiare depuse de catre acestia.” a declarat dl. Vasile Dinca, manager proiect din cadrul societatii.

De asemenea, societatea informeaza opinia publica cu privire la demararea lucrarilor pentru urmatoarea licitatie, care va fi cea mai mare din cadrul proiectului.

„Urmatorul contract de lucrari  de proiectare si executie pentru reabilitarea statiei de epurare Medias, va avea sedinta de deschidere pe data de 29 iunie. Valoarea contractului este de aproximativ 60 milioane lei, pretul fiind de asemenea fara TVA, iar perioada de executie este de 33 de luni. Pentru semnarea acestui contract ne asteptam la un interes major din partea ofertantilor.” a mai adaugat dl. Vasile Dinca.

Medias, 16 iunie 2009
Carina Man, specialist relatii publice

Conferinţă de presă – Vasile Dincă

Societatea S.C. Apa Târnavei Mari S.A. a primit decizia de cofinantare pentru proiectul de „Extindere si reabilitare a sistemelor de apa
si apa uzata in regiunile Medias, Agnita, Dumbraveni, judetul Sibiu” în data de 9 iulie 2008.
Proiectul are o valoare de aproximativ 90 milioane euro, din care 72,6 milioane reprezinta grantul exclusiv al Comisiei Europene, iar restul va fi asigurat din fonduri guvernamentale si din contributia operatorului regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A.

Pâna în prezent au fost semnate 3 contracte. Primul, privind supervizarea lucrarilor, a fost semnat la data de 8 aprilie 2009 având o valoare de 7,5 milioane lei si a fost atribuit societatii „Di Giuseppe Ingeniero Asociati S.R.L.” .
Cel de-al doilea contract, în valoare de 6,2 milioane privind asistenta tehnica de management, a fost atribuit societatii „Tahal Consulting Engineers LTD” si a fost semnat pe data de 4 mai 2009.
În data de 5 mai s-a semnat si cel de-al treilea contract de asistenta tehnica, care în conformitate cu Legea nr. 10/1995, va asigura verificarea lucrarilor din punct de vedere calitativ. Acest contract, în valoare de 234.000 lei, a fost atribuit unei asocieri de 5 operatori economici din judetele Sibiu, Brasov si Alba Iulia.

„În momentul de fata avem în derulare 2 proceduri pentru statia de tratare si de epurare din Medias si un numar de 25 de operatori care si-au manifestat interesul de a participa la fiecare procedura. Datorita interesului foarte mare din partea operatorilor economici de a participa, am dat curs solicitarilor acestora de a amâna sedintele de deschidere, astfel ca noile date pentru sedintele de deschidere sunt urmatoarele: pe 15 iunie 2009 pentru statia de tratare si 29 iunie pentru statia de epurare. De asemenea avem pregatiri de initiere a procedurii pentru  perioadele imediat urmatoare, alte 2 contracte de lucrari. Acestea sunt de reabilitare a retelelor de apa si canal în municipiul Medias, anuntul de participare fiind preconizat pentru data de 22 iunie, iar data limita de depunere a ofertelor este data de 7 august.  Pentru urmatorul contract, cel de reabilitare a retelelor de apa-canal din orasele Agnita si Dumbraveni, vom initia procedura pentru anuntul de participare la data de 1 iulie, iar pentru depunerea ofertelor data de 17 august 2009.
În conditiile în care evenimentele se vor derula conform previziunilor noastre, estimam ca pâna la finalul acestui an sa semnam un numar de 7 contracte de lucrari: un contract de asistenta tehnica, asistenta din partea proiectantului pentru contractele de retele si alte 2 contracte de furnizare care se refera defapt la dotarile pentru operatorul regional de a achizitiona 2 autospeciale pentru lucrarile la retelele de apa si canalizare, dar si achizitionarea unor detectoare de pierderi la retelele de apa si la contoarele de retea” a declarat dl. Vasile Dinca, manager de proiect din cadrul societatii S.C. Apa Târnavei Mari S.A.

Medias, 3 iunie 2009
Carina Man, specialist relatii publice

Ziua Mondială a apei 2009

img_4768 Data de 22 martie a fost declarată în 1992 de către Naţiunile Unite, Ziua Apei. În această zi, în fiecare an, se atrage atenţia asupra importanţei apei şi a folosirii cu responsabilitate a surselor de apă.
Apa este o substanţă vitală care oferă şi întreţine viaţa. Deşi apa ocupă 70% din suprafaţa globului, doar 3%  din ea este apă dulce. Din aceste 3 procente sub 1% poate fi exploatat în folosul omenirii, restul este blocat în pânze freatice, calote polare, gheţari. Având în vedere că se estimează o creştere a populaţiei globului cu 45% în următoarele 3 decenii, Continuă lectura „Ziua Mondială a apei 2009”

Proiect european aprobat!

antet-ue

Comunicat de presă                                                                                            Publicat: 10.07.2008

Proiect european aprobat!

În primăvara acestui an, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” şi operatorul regional de apă şi apă uzată S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A. au depus o aplicaţie pentru obţinerea unei cofinanţări europene, prin intermediul Fondului de Coeziune pentru un amplu proiect regional de aducţiune a ape potabile, de reabilitare şi extindere a infrastructurii de apă şi canalizare, numit „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunea Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni”. Contribuţia financiară a fost aprobată prin Decizia Comisiei Europene nr. 2433 din 09.07.2008.

Proiectul, care se va desfăşura între anii 2009-2013, constă în măsuri aferente apei potabile şi apei uzate, populaţia beneficiară a acestuia fiind de aproximativ 75.000 de locuitori. Obiectivul general al proiectului este reabilitarea sistemului de distribuţie, a sistemului de colectare şi tratare a apei uzate în Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni în scopul conformării cu standardele UE privind apa potabilă şi cea uzată. Aşadar, aproximativ 90 de milioane de euro vor fi cheltuiţi în următorii cinci ani pentru reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă-canal, modernizarea staţiei de tratare şi a staţiei de epurare de la Mediaş şi construirea de staţii de tratare şi de epurare a apei uzate la Agnita şi Dumbrăveni. 79,62% din banii alocaţi acestui proiect vin de la Comisia Europeană (prin intermediul Fondului de Coeziune), 12,18% de la bugetul de stat, 6,33% trebuie să fie asiguraţi de operatorul regional, municipalităţile trebuind să asigure doar 1,87% din valoarea investiţiilor.

Componentele acestui proiect vor fi implementate în conformitate cu strategia de achiziţie prin intermediul unor contracte care includ lucrările pentru extinderea şi reabilitarea sistemelor de distribuţie a apei potabile şi canalizare în Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni şi prin două contracte de asistenţă tehnică, şi anume un contract pentru supervizarea lucrărilor şi unul pentru managementul proiectului.

În prezent, se elaborează caietele de sarcini pentru contractele care urmează a fi încheiate. Se vor încheia contracte de execuţie, un contract pentru reţelele de apă şi canalizare din Mediaş, unul pentru colectoarele principale de canalizare din Mediaş şi unul pentru reţelele de apă şi de canalizare din Agnita şi Dumbrăveni. Pentru aceste pachete de lucrări, s-au întocmit deja proiectele tehnice, urmând a fi finalizate caietele de sarcini în vederea licitaţiilor. Mai sunt prevăzute contracte de proiectare şi execuţie, un contract de acest gen pentru staţia de tratare şi staţia de epurare din Mediaş şi altul pentru staţiile de tratare şi de epurare din Agnita şi Dumbrăveni.

În decursul acestei toamne, vor fi lansate procedurile de licitaţie. În funcţie de evoluţia acestora, se estimează că lucrările pentru acest proiect vor demara la sfârşitul anului 2008-începutul anului 2009. Aceasta înseamnă că din 2013, locuitorii acestei regiuni vor avea apă potabilă şi canalizare la standarde europene!

antet-ue

Comunicat de presă                                                                                            Publicat: 10.07.2008

Proiect european aprobat!

În primăvara acestui an, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” şi operatorul regional de apă şi apă uzată S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A. au depus o aplicaţie pentru obţinerea unei cofinanţări europene, prin intermediul Fondului de Coeziune pentru un amplu proiect regional de aducţiune a ape potabile, de reabilitare şi extindere a infrastructurii de apă şi canalizare, numit „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunea Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni”. Contribuţia financiară a fost aprobată prin Decizia Comisiei Europene nr. 2433 din 09.07.2008.

Proiectul, care se va desfăşura între anii 2009-2013, constă în măsuri aferente apei potabile şi apei uzate, populaţia beneficiară a acestuia fiind de aproximativ 75.000 de locuitori. Obiectivul general al proiectului este reabilitarea sistemului de distribuţie, a sistemului de colectare şi tratare a apei uzate în Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni în scopul conformării cu standardele UE privind apa potabilă şi cea uzată. Aşadar, aproximativ 90 de milioane de euro vor fi cheltuiţi în următorii cinci ani pentru reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă-canal, modernizarea staţiei de tratare şi a staţiei de epurare de la Mediaş şi construirea de staţii de tratare şi de epurare a apei uzate la Agnita şi Dumbrăveni. 79,62% din banii alocaţi acestui proiect vin de la Comisia Europeană (prin intermediul Fondului de Coeziune), 12,18% de la bugetul de stat, 6,33% trebuie să fie asiguraţi de operatorul regional, municipalităţile trebuind să asigure doar 1,87% din valoarea investiţiilor.

Componentele acestui proiect vor fi implementate în conformitate cu strategia de achiziţie prin intermediul unor contracte care includ lucrările pentru extinderea şi reabilitarea sistemelor de distribuţie a apei potabile şi canalizare în Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni şi prin două contracte de asistenţă tehnică, şi anume un contract pentru supervizarea lucrărilor şi unul pentru managementul proiectului.

În prezent, se elaborează caietele de sarcini pentru contractele care urmează a fi încheiate. Se vor încheia contracte de execuţie, un contract pentru reţelele de apă şi canalizare din Mediaş, unul pentru colectoarele principale de canalizare din Mediaş şi unul pentru reţelele de apă şi de canalizare din Agnita şi Dumbrăveni. Pentru aceste pachete de lucrări, s-au întocmit deja proiectele tehnice, urmând a fi finalizate caietele de sarcini în vederea licitaţiilor. Mai sunt prevăzute contracte de proiectare şi execuţie, un contract de acest gen pentru staţia de tratare şi staţia de epurare din Mediaş şi altul pentru staţiile de tratare şi de epurare din Agnita şi Dumbrăveni.

În decursul acestei toamne, vor fi lansate procedurile de licitaţie. În funcţie de evoluţia acestora, se estimează că lucrările pentru acest proiect vor demara la sfârşitul anului 2008-începutul anului 2009. Aceasta înseamnă că din 2013, locuitorii acestei regiuni vor avea apă potabilă şi canalizare la standarde europene!

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Apă limpede şi bună

antet-ue

Comunicat de presă                                                                                               Publicat: 29.05.2008

Apă limpede şi bună

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” Mediaş şi operatorul regional S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A. au primit aprobarea Comisiei Europene pentru un amplu proiect regional de aducţiune a apei potabile, de reabilitare şi extindere a infrastructurii de apă şi canalizare, numit „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunea Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni, judeţul Sibiu ” şi contractul urmează să fie semnat la începutul lunii iunie a.c. la sediul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile.

Proiectul rezolvă integral problemele de apă-canal ale localităţilor urbane şi parţial a unor localităţi rurale membre ale asociaţiei. Asociaţia „Apa Târnavei Mari” a fost înfiinţată în anul 2002, iar în anul 2006 a fost reorganizată după sistemul Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară. Din această asociaţie fac parte localităţile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, Copşa Mică, Consiliul Judeţean Sibiu şi alte 25 de localităţi rurale. Localităţile rurale membre ale Asociaţiei „Apa Târnavei Mari” sunt în curs de construire sau modernizare a infrastructurii de apă – canal, prin accesarea de fonduri de pre-aderare, fonduri guvernamentale sau a Fondului European de Dezvoltare Rurală.

90 de milioane de euro vor fi cheltuiţi în următorii 5 ani în regiunea Mediaş Agnita, Dumbrăveni pentru reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă – canal, modernizarea staţiei de tratare şi a staţiei de epurare de la Mediaş şi construirea de staţii de tratare şi de epurare a apei uzate la Agnita şi Dumbrăveni. 79,62% din banii alocaţi acestui proiect vin de la Comisia Europeană, 12,18% de la bugetul de stat, 6,33% trebuie să fie asiguraţi de operatorul regional, municipalităţile trebuind să asigure doar 1,87% din valoarea investiţiilor. Pentru acest proiect S.C. „Apa Târnavei Mari” a beneficiat de 2 măsuri ISPA care au asigurat timp de 2 ani asistenţa tehnică şi asistenţa instituţională necesară.

În momentul de faţă proiectul se află în grafic şi se lucrează la întocmirea documentaţiilor pentru caietele de sarcini. Primele licitaţii sunt programate pentru luna septembrie a acestui an. S.C. „ Apa Târnavei Mari” S.A. va trebui să atribuie 5 contracte de lucrări şi 2 contracte de asistenţă. Graficele de lucrări vor fi realizate după ce se vor încheia procedurile de licitaţie şi contractare.

antet-ue

Comunicat de presă                                                                                               Publicat: 29.05.2008

Apă limpede şi bună

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari” Mediaş şi operatorul regional S.C. „Apa Târnavei Mari” S.A. au primit aprobarea Comisiei Europene pentru un amplu proiect regional de aducţiune a apei potabile, de reabilitare şi extindere a infrastructurii de apă şi canalizare, numit „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunea Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni, judeţul Sibiu ” şi contractul urmează să fie semnat la începutul lunii iunie a.c. la sediul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile.

Proiectul rezolvă integral problemele de apă-canal ale localităţilor urbane şi parţial a unor localităţi rurale membre ale asociaţiei. Asociaţia „Apa Târnavei Mari” a fost înfiinţată în anul 2002, iar în anul 2006 a fost reorganizată după sistemul Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară. Din această asociaţie fac parte localităţile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, Copşa Mică, Consiliul Judeţean Sibiu şi alte 25 de localităţi rurale. Localităţile rurale membre ale Asociaţiei „Apa Târnavei Mari” sunt în curs de construire sau modernizare a infrastructurii de apă – canal, prin accesarea de fonduri de pre-aderare, fonduri guvernamentale sau a Fondului European de Dezvoltare Rurală.

90 de milioane de euro vor fi cheltuiţi în următorii 5 ani în regiunea Mediaş Agnita, Dumbrăveni pentru reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă – canal, modernizarea staţiei de tratare şi a staţiei de epurare de la Mediaş şi construirea de staţii de tratare şi de epurare a apei uzate la Agnita şi Dumbrăveni. 79,62% din banii alocaţi acestui proiect vin de la Comisia Europeană, 12,18% de la bugetul de stat, 6,33% trebuie să fie asiguraţi de operatorul regional, municipalităţile trebuind să asigure doar 1,87% din valoarea investiţiilor. Pentru acest proiect S.C. „Apa Târnavei Mari” a beneficiat de 2 măsuri ISPA care au asigurat timp de 2 ani asistenţa tehnică şi asistenţa instituţională necesară.

În momentul de faţă proiectul se află în grafic şi se lucrează la întocmirea documentaţiilor pentru caietele de sarcini. Primele licitaţii sunt programate pentru luna septembrie a acestui an. S.C. „ Apa Târnavei Mari” S.A. va trebui să atribuie 5 contracte de lucrări şi 2 contracte de asistenţă. Graficele de lucrări vor fi realizate după ce se vor încheia procedurile de licitaţie şi contractare.

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.