Comunicat de presă, Stația de Tratare Mediaș, 19.06.2017

Compania Apa Târnavei Mari anunță că activitatea Stației de Tratare Mediaș se desfășoară în condiții normale de funcționare. Situația potențial dificilă, cauzată de trunchiurile de copac blocate în priza de captare a apei, a fost depășită datorită intervenției prompte a pompierilor din cadrul Secției Mediaș.

Din cauza ploilor torențiale, debitele afluenților și râului Târnava Mare au crescut antrenând crengi și copaci. Unele trunchiuri de copac, de dimensiuni foarte mari, au rămas blocate în priza de captare a apei, iar pentru a preîntâmpina o situație care putea deveni dificilă și care ar fi afectat manevrele necesare curățirii prizei, precum și pentru a preveni orice fel de situație cu impact asupra bunei desfășurări a activității de furnizare a apei potabile către populație, pentru îndepărtarea trunchiurilor de copac am apelat la sprijinul tehnic și logistic al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dumitru Croitoru” Sibiu, căruia îi și mulțumim pentru promptitudinea intervenției.

Menționăm că situația potențial dificilă a fost depășită, iar activitatea Stației de Tratare Mediaș se desfășoară în parametrii normali, fără să existe niciun risc legat de sistarea furnizării apei potabile către populație.

Comunicat de presă – lucrări de reabilitare a rețelelor de apă potabilă și canalizare menajeră, strada Carpați, Mediaș, 15.06.2017

Mediaș, 15.06.2017

          Compania Apa Târnavei Mari anunță demararea lucrărilor de reabilitare a rețelelor de apă potabilă și canalizare menajeră pe strada Carpați din Mediaș, de la intersecția cu strada Ac. Ioan Moraru și până la intersecția cu strada Constantin Brâncoveanu.

Lucrarea „Reabilitare rețea apă potabilă și branșamente apă, extindere rețea canalizare menajeră și racorduri pe strada Carpați în municipiul Mediaș, județul Sibiu” vine să rezolve o problemă mai veche din zona centrală a orașului, având în vedere numeroasele sesizări primite de-a lungul timpului din partea cetățenilor. Investiția, în valoare de 791.126,39 lei, se va derula cu finanțare de la bugetul local. Lucrările derulate au în vedere înlocuirea vechilor rețele de apă potabilă și canalizare menajeră și se vor concretiza prin înlocuirea a 1200 m rețea apă potabilă și a 50 de branșamente, respectiv, 540 m rețea canalizare menajeră și 28 de racorduri.

Lucrarea se va executa pe tronsoane, fără să fie necesară întreruperea circulației. Pe tot parcursul derulării acesteia, circulația se va desfășura în condiții de atenție sporită în dreptul tronsonului aflat în lucru. Pe acea porțiune vor fi semnalizări corespunzătoare și se va circula alternativ, pe o singură bandă.

Lucrarea „Reabilitare rețea apă potabilă și branșamente apă, extindere rețea canalizare menajeră și racorduri pe strada Carpați în municipiul Mediaș, județul Sibiu” va fi executată de SC Prodterm Med Srl, iar conform contractului se derulează în perioada 02.05.2017 – 14.10.2017. Avem convingerea că lucrările vor decurge conform previziunilor, astfel încât la finalizarea lucrărilor cetățenii din această zonă să beneficieze de un grad sporit de confort și de servicii de cea mai bună calitate din partea operatorului Apa Târnavei Mari.

Emis de Biroul Relații Publice și Comunicare

www.apatarnavei.ro

ANUNT RECRUTARE ŞI SELECŢIE pentru 2 membri în Consiliul de Administraţie conform OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare

Clientul nostru este A.D.I. Apa Târnavei Mari in calitate de autoritate tutelara pentru Apa Târnavei Mari S.A. Medias, in calitate de operator regional unic de apă şi apă uzată pentru nord estul judeţului Sibiu. Recrutarea și selecția candidaților este realizată de către firma ARC CONSULTING S.R.L., în calitate de expert în recrutarea resurselor umane.

Posturi de administratori in cadrul Consiliului de Administratie la Apa Târnavei Mari Mediaş

Administrator 1: independent/non independent – jurist; Administrator 2: independent/non independent – economist, pentru perioada de până în 6 iunie 2020.

Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I – selecţia dosarelor candidaților. Etapa a II-a – centrul de evaluare şi interviu pentru candidaţii declaraţi “admişi” după etapa I. Etapa a III-a – analiza declaraţiei de intenţie.

Condiţii obligatorii de participare:

1. Studii universitare de lungă durată finalizate cu diploma de licenţă în domeniul juridic sau economic;
2. Minim 5 ani de experienţă profesională;
3. Experienta minim 1 an in administrarea/ managementul societatilor comerciale/ regiilor autonome, al altor entitati din sectorul public, inclusiv persoane juridice din sectorul privat;

Criterii care constituie avantaj

1. Experienţă profesională în domeniul serviciilor de utilitate publică;
2. Experienţă în relaţia cu autorităţile publice.

Criterii eliminatorii: Înscrieri în cazierul judiciar.

Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu:

1. Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;
2. Scrisoare de intenţie
3. Copie act de identitate;
4. Copie documente care atestă pregătirea profesională;
5. Copie documente care atestă experiența în management (copie carnet de muncă sau adeverințe);
6. Cazier judiciar;

Criterii de evaluare/selecţie sunt:

1. Competenţe specifice sectoarelor de activitate;
2. Competențe profesionale de importanță strategică;
3. Cunoștințe de guvernanță corporativă;
4. Competențe sociale și personale;
5. Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor.

Candidatii interesaţi pot trimite CV-urile, scrisorile de intenţie şi dosarele de participare până la data de 7 aprilie 2017 inclusiv, pe adresa de e-mail office@arc-consulting.ro. Informaţii suplimentare puteţi obţine la telefon 0723 – 248 679 persoana de contact Valerian Boitor sau pe site-urile www.arc-consulting.ro, www.apatarnavei.ro si www.primariamedias.ro/serviciipublice/A.D.I.- Apa Tarnavei Mari

Atenție la neatenție! Scenariul se repetă anual! Falși angajați ATM!

Ca în fiecare an, din păcate, și în ultima perioadă ni s-au semnalat cazuri în care mai multe persoane s-au prezentat la ușa medieșenilor, recomandându-se ca fiind angajați ai operatorului S.C Apa Târnavei Mari S.A., în scopul verificării instalațiilor interioare de apă- canal. Ulterior presupusei verificări, au păgubit clienții cu o sumă de bani pentru „serviciile prestate”.

Recomandări ATM:

1.Nu permiteti accesul în locuința dvs. decât acelor reprezentanti ai  Apa Târnavei Mari care au asupra lor o legitimație de serviciu, pe care vă recomandăm să o examinați cu atenție.

2.Conform Legii 241 (rp 2), limita de competență a operatorului este domeniul public, așadar reprezentanții companiei nu oferă servicii de profil aferente instalațiilor interioare.

  1. Refuzați plata pe loc către presupușii angajați ai operatorului, deoarece valoarea serviciilor prestate de reprezentanții ATM (exclusiv sigilare și înregistrare contor în evidență) se regăsește distinct pe o factură separată de prestări servicii, aferentă lunii respective. Alte taxe, de tipul reluării furnizării serviciilor de apă-canal, emitere aviz, emitere contract/e, realizare analize apă se plătesc exclusiv la casieria centrală a operatorului de pe Aleea Cmd. Dimitrie Moraru, nr. 19, Mediaș.

Depunere solicitare autorizație de mediu

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A., cu sediul in Municipiul Mediaș, Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.19, judetul Sibiu, anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de autorizaţie de mediu, în scopul desfășurării activităţii de distribuție a apei potabile în localitățile Bruiu și Șomartin, comuna Bruiu, județul Sibiu.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protectia Mediului Sibiu din mun. Sibiu, str. Hipodromului, nr.2 A. Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Sibiu.

 

În sezonul rece, protejați instalațiile interioare de apă și canalizare!

Compania Apa Târnavei Mari se pregătește anual pentru sezonul rece, în baza Programului de Mentenanță, prin curățarea rețelelor de apă și canalizare pluvială din zona de operare, în cursul toamnei. Echipele Departamentului Operare intervin punctual și în cursul iernii, unde situația o impune. Temperaturile scăzute din cursul lunii ianuarie au cauzat până acum 105 defecte. Dintre acestea, doar 12 au avut loc pe domeniul public, domeniul prioritar de intervenție al operatorului, așa cum îi sunt definite competențele de legislația aplicabilă. Astfel, rezultă că aproximativ  89% dintre defecte au avut loc pe domeniul privat. În contextul în care operatorul a venit în sprijinul clienților de fiecare dată, intervenind cu preponderență pe instalații interioare, considerăm că protejarea acestora de către dumneavoastră a devenit o prioritate.

Astfel, există o serie de obligativități care vă revin, în scopul de a evita înghețarea branșamentelor, a contoarelor de apă, a instalațiilor proprietate privată sau blocarea gurilor de scurgere.

         În acest sens, vă recomandăm să:

  • Semnalați orice problemă de acest gen la Dispeceratul Central, apelabil permanent la numerele: 0269/ 448 222 și 0752/ 275 024;
  • Nu interveniți personal în vederea remedierii problemelor survenite la contoarele de branșament. Intervențiile neautorizate pot cauza distrugerea contoarelor și pagube de-a lungul conductelor;
  • Nu aruncați zăpada peste gurile de scurgere, atunci când curățați zăpada din fața imobilului de domiciliu sau a firmei/instituției, în cazul agenților economici, respectiv a instituțiilor publice și îndepărtați gheața care se poate forma în jurul gurilor de scurgere;
  • Etanșeizați/închideți căminele de apometre, pentru a evita înghețarea/blocarea contoarelor (cu materiale de izolație), puteți chiar să înveliți rama/capacul căminului cu o folie protectoare. Pentru căminele de branșament amplasate pe proprietate privată, vă revine sarcina de a proteja contorul de apă. În acest caz, costurile de înlocuire a unui contor distrus de îngheț intră în sarcina dumneavoastră;
  • Protejați instalațiile interioare când plecați pentru mai multe zile de acasă, prin menținerea unei temperaturi de minimum 16-17º C în locuințe sau prin golirea completă a instalațiilor de apă.