ȘANTIERE DESCHISE 22.04.2013

Mediaș

1. Extindere reţele de canalizare str. Gh. Lazăr – foraj – subtraversare cale ferată

2. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Oituz – cămine de vane

3. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stejarului – montare instalaţii hidraulice în cămine de vane

4. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Izvorului, Iazului, Valea Adâncă – branşamente

5. Extindere reţea de distribuţie apă str. Horea – readucere teren la starea iniţială

6. Extindere reţele de canalizare str. Piloţilor – montare conductă

7. Canalizare pluvială str. Nicolae Titulescu – montare conductă

8. Reabilitare reţea de distribuţie şi de canalizare str. Aurel Vlaicu- refacere trotuare

9. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Baznei – cămine de vane şi montare conductă

10. Extindere rețele de canalizare str. Petru Maior – montare conductă

11. Extindere rețea de canalizare mal stâng Târnava – montare conductă

12. Str. Școlii și Milcov- racorduri

13. Reabilitare rețele de canalizare str. George Coșbuc – montare racorduri și refacere sistem rutier

14. Extindere reţea canalizare str. I.C. Brătianu – aducere teren la starea iniţială

15. Reabilitare reţele canalizare str. Brazilor – refacere sistem rutier

16. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Sibiului – montare conductă

17. Extindere reţea de distribuţie apă str. Gravorilor – branşamente

18. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Iuliu Maniu – Neajlov – branşamente

19. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. M. Eminescu – asfaltare în intersecţia cu str. Carpaţi şi Brâncoveanu

ȘANTIERE DESCHISE 19.04.2013

Mediaș

1. Extindere reţele de canalizare str. Gh. Lazăr- foraj – subtraversare cale ferată

2. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Oituz – cămine de vane

3. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stejarului -montare instalaţii hidraulice în cămine de vane

4. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Izvorului, Iazului, Valea Adâncă – branşamente

5. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Horea- montare conductă

6. Extindere reţele de canalizare str. Piloţilor – montare conductă

7. Canalizare pluvială str. Nicolae Titulescu – montare conductă

8. Reabilitare reţea de distribuţie şi de canalizare str. Aurel Vlaicu- refacere trotuare

9. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stadionului şi Perşani – probe de presiune, cămine racord str. Viţei, cămine de vane

10. Reabilitare reţele de distribuţie str. Baznei – cămine de vane şi montare conductă

11. Extindere rețele de canalizare str. Petru Maior – montare conductă

12. Extindere rețea de canalizare mal stâng Târnava – montare conductă

13. Str. Școlii și Milcov- racorduri

14. Reabilitare rețele de canalizare str. George Coșbuc – montare racorduri și refacere sistem rutier

ȘANTIERE DESCHISE 18.04.2013

Mediaș

1. Extindere reţele de canalizare str. Gh. Lazăr- foraj – subtraversare cale ferată

2. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Oituz – cămine de vane

3. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stejarului -montare instalaţii hidraulice în cămine de vane

4. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Izvorului, Iazului, Valea Adâncă – branşamente

5. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Horea- montare conductă

6. Extindere reţele de canalizare str. Piloţilor – montare conductă

7. Canalizare pluvială str. Nicolae Titulescu – montare conductă

8. Reabilitare reţea de distribuţie şi de canalizare str. Aurel Vlaicu- refacere trotuare

9. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stadionului şi Perşani – probe de presiune, cămine racord str. Viţei, cămine de vane

10. Reabilitare reţele de distribuţie str. Iacob Pisso, Iuliu Maniu-Neajlov- montare branşamente

11. Reabilitare reţele de distribuţie str. Baznei – cămine de vane şi montare conductă

12. Reabilitare reţele de canalizare str. Alexandru Vlahuţă- racorduri

13. Reabilitare reţele de distribuţie str. Gravorilor – montare branșamente, aducere teren la starea inițială

14. Extindere rețele de canalizare str. Petru Maior – montare conductă

15. Extindere rețea de canalizare mal stâng Târnava – montare conductă

16. Reabilitare rețele de canalizare str. Călugăreni- Vidraru – cuplare cu str. Milcov

17. Reabilitare reţele de distribuţie str. Școlii – cuplare cu str. Gravorilor

18. Reabilitare rețele de canalizare str. George Coșbuc – montare racorduri și refacere sistem rutier

ȘANTIERE DESCHISE 17.04.2013

Mediaș

1. Extindere reţele de canalizare str. Gh. Lazăr- foraj – subtraversare cale ferată
2. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Oituz – cămine de vane
3. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stejarului -montare instalaţii hidraulice în cămine de vane
4. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Izvorului, Iazului, Valea Adâncă – branşamente
5. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Horea- montare conductă
6. Extindere reţele de canalizare str. Piloţilor – montare conductă
7. Canalizare pluvială str. Nicolae Titulescu – montare conductă
8. Reabilitare reţea de distribuţie şi de canalizare str. Aurel Vlaicu- refacere trotuare
9. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stadionului şi Perşani – probe de presiune, cămine racord str. Viţei, cămine de vane
10. Reabilitare reţele de distribuţie str. Iacob Pisso, Iuliu Maniu-Neajlov- montare branşamente
11. Reabilitare reţele de distribuţie str. Baznei – cămine de vane şi montare conductă
12. Reabilitare reţele de canalizare str. Alexandru Vlahuţă- racorduri
13. Reabilitare reţele de distribuţie str. Gravorilor – montare branșamente, aducere teren la starea inițială
14. Extindere rețele de canalizare str. Petru Maior – montare conductă
15. Extindere rețea de canalizare mal stâng Târnava – montare conductă
16. Reabilitare rețele de canalizare str.Milcov și Călugăreni – pregătiri pentru asfaltare int. cu str. Blajului, Lupeni, Lotrului, Calafat și Arieș

ȘANTIERE DESCHISE 16.04.2013

Mediaș
1. Extindere reţele de canalizare str. Gh. Lazăr- foraj – subtraversare cale ferată
2. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Oituz – cămine de vane
3. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stejarului -montare instalaţii hidraulice în cămine de vane
4. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Izvorului, Iazului, Valea Adâncă – branşamente
5. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Horea- montare conductă
6. Extindere reţele de canalizare str. Piloţilor – montare conductă
7. Canalizare pluvială str. Nicolae Titulescu – montare conductă
8. Reabilitare reţea de distribuţie şi de canalizare str. Aurel Vlaicu- refacere trotuare
9. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stadionului şi Perşani – probe de presiune, cămine racord str. Viţei, cămine de vane
10. Reabilitare reţele de distribuţie str. Iacob Pisso, Călugăreni, Iuliu Maniu-Neajlov, Gravorilor – branşamente, cuplare cu str. A. Cehov, Șt. Manciulea
11. Reabilitare reţele de distribuţie str. Baznei – cămine de vane şi montare conductă
12. Reabilitare reţele de canalizare str. Alexandru Vlahuţă- racorduri
13. Reabilitare reţele de distribuţie str. Nucului int. cu str. M. Negrea- cămin de vane
14. Reabilitare reţele de distribuţie str. Şcolii-Sticlei – cuplare reţea la căminul de vane
15. Extindere rețele de canalizare str. Petru Maior – montare conductă
16. Extindere rețea de canalizare mal stâng Târnava – montare conductă
17. Reabilitare rețele de canalizare str. Blajului – pregătiri pentru asfaltare

ȘANTIERE DESCHISE 15.04.2013

Mediaș

1. Extindere reţele de canalizare str. Gh. Lazăr- foraj – subtraversare cale ferată
2. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Oituz – cămine de vane
3. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stejarului -montare instalaţii hidraulice în cămine de vane
4. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Izvorului, Iazului, Valea Adâncă – branşamente
5. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Horea- montare conductă
6. Extindere reţele de canalizare str. Piloţilor – montare conductă
7. Canalizare pluvială str. Nicolae Titulescu – montare conductă
8. Reabilitare reţea de distribuţie şi de canalizare str. Aurel Vlaicu- refacere trotuare
9. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stadionului şi Perşani – probe de presiune, cămine racord str. Viţei, cămine de vane
10. Reabilitare reţele de distribuţie str. Iacob Pisso, Călugăreni, Iuliu Maniu-Neajlov, Gravorilor – branşamente, cuplare cu str. A. Cehov, Șt. Manciulea
11. Reabilitare reţele de distribuţie str. Baznei – cămine de vane şi montare conductă
12. Reabilitare reţele de canalizare str. Alexandru Vlahuţă- racorduri
13. Reabilitare reţele de distribuţie str. Nucului int. cu str. M. Negrea- cămin de vane
14. Reabilitare reţele de distribuţie str. Şcolii-Sticlei – cuplare reţea la căminul de vane
15. Extindere rețele de canalizare str. Petru Maior – montare conductă
16. Extindere rețea de canalizare mal stâng Târnava – montare conductă

ȘANTIERE DESCHISE 12.04.2013

Mediaș

1. Extindere reţele de canalizare str. Gh. Lazăr- foraj – subtraversare cale ferată

2. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Oituz – cămine de vane

3. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stejarului -montare instalaţii hidraulice în cămine de vane

4. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Izvorului, Iazului, Valea Adâncă – branşamente

5. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Horea- montare conductă

6. Extindere reţele de canalizare str. Piloţilor – montare conductă

7. Canalizare pluvială str. Nicolae Titulescu – montare conductă

8. Reabilitare reţea de distribuţie şi de canalizare str. Aurel Vlaicu- refacere trotuare

9. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stadionului şi Perşani – probe de presiune, cămine racord str. Viţei, cămine de vane

10. Reabilitare reţele de distribuţie str. Iacob Pisso, Călugăreni, Iuliu Maniu-Neajlov, Gravorilor – branşamente, cuplare cu str. A. Cehov, Șt. Manciulea

11. Reabilitare reţele de distribuţie str. Baznei – cămine de vane şi montare conductă

12. Reabilitare reţele de canalizare str. Alexandru Vlahuţă- racorduri

13. Reabilitare reţele de distribuţie str. Nucului int. cu str. M. Negrea- cămin de vane

14. Reabilitare reţele de distribuţie str. Şcolii-Sticlei – cuplare reţea la căminul de vane

15. Extindere rețele de canalizare str. Petru Maior – montare conductă

ȘANTIERE DESCHISE 11.04.2013

Mediaș

1. Extindere reţele de canalizare str. Gh. Lazăr- foraj – subtraversare cale ferată

2. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Oituz – cămine de vane

3. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stejarului -montare instalaţii hidraulice în cămine de vane

4. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Izvorului, Iazului, Valea Adâncă – branşamente

5. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Horea- montare conductă

6. Extindere reţele de canalizare str. Piloţilor – montare conductă

7. Canalizare pluvială str. Nicolae Titulescu – montare conductă

8. Reabilitare reţea de distribuţie şi de canalizare str. Aurel Vlaicu- refacere trotuare

9. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stadionului şi Perşani – probe de presiune, cămine racord str. Viţei, cămine de vane

10. Reabilitare reţele de distribuţie str. Iacob Pisso, Călugăreni, Iuliu Maniu-Neajlov, Gravorilor – branşamente

11. Reabilitare reţele de distribuţie str. Baznei – cămine de vane şi montare conductă

12. Reabilitare reţele de canalizare str. Alexandru Vlahuţă- racorduri

13. Reabilitare reţele de distribuţie str. Nucului int. cu str. M. Negrea- cămin de vane

14. Reabilitare reţele de distribuţie str. Şcolii-Sticlei – cuplare reţea la căminul de vane

ȘANTIERE DESCHISE 10.04.2013

Mediaș

1. Extindere reţele de canalizare str. Gh. Lazăr- foraj – subtraversare cale ferată

2. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Oituz – cămine de vane

3. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stejarului -montare instalaţii hidraulice în cămine de vane

4. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Izvorului, Iazului, Valea Adâncă – branşamente

5. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Horea- montare conductă

6. Extindere reţele de canalizare str. Piloţilor – montare conductă

7. Canalizare pluvială str. Nicolae Titulescu – montare conductă

8. Reabilitare reţea de distribuţie şi de canalizare str. Aurel Vlaicu- refacere trotuare

9. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stadionului şi Perşani – probe de presiune, cămine la int. cu str. Serele Vechi, racordare canalizare la str. Viţei

10. Reabilitare reţele de distribuţie str. Iacob Pisso, Călugăreni, Iuliu Maniu-Neajlov, Gravorilor – branşamente

11. Reabilitare reţele de distribuţie str. Baznei – cămine de vane şi montare conductă

12. Reabilitare reţele de canalizare str. Alexandru Vlahuţă- racorduri

13. Reabilitare reţele de distribuţie str. Nucului int. cu str. M. Negrea- cămin de vane

14. Reabilitare reţele de distribuţie str. Şcolii-Sticlei – cuplare reţea la căminul de vane

ȘANTIERE DESCHISE 09.04.2013

Mediaș

1. Extindere reţele de canalizare str. Gh. Lazăr- foraj – subtraversare cale ferată

2. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Oituz – cămine de vane

3. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stejarului -montare instalaţii hidraulice în cămine de vane

4. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Izvorului, Iazului, Valea Adâncă – branşamente

5. Reabilitare reţea de distribuţie apă str. Horea- montare conductă

6. Extindere reţele de canalizare str. Piloţilor – montare conductă

7. Canalizare pluvială str. Nicolae Titulescu – montare conductă

8. Reabilitare reţea de distribuţie şi de canalizare str. Aurel Vlaicu- refacere trotuare

9. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stadionului şi Perşani – probe de presiune, cămine la int. cu str. Ştrandului şi Baznei

10. Reabilitare reţele de distribuţie str. Iacob Pisso – branşamente

11. Reabilitare reţele de distribuţie str. Baznei – cămine de vane şi montare conductă

12. Reabilitare reţele de distribuţie str. Călugăreni – cuplare la reţea str. Ştefan cel Mare

13. Reabilitare reţele de canalizare str. Alexandru Vlahuţă- racorduri

14. Reabilitare reţele de distribuţie str. Nucului int. cu str. M. Negrea- cămin de vane

15. Reabilitare reţea de distribuţie str. Iuliu Maniu- Neajlov – branşamente

16. Reabilitare reţea de distribuţie apă Şos. Sibiului – cuplare la reţea str. Iacob Pisso