Anunț public asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite, 17.10.2019

ANUNȚ PUBLIC

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A., titular al proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Medias, Agnita si Dumbrăveni, județul Sibiu”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite de către Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Medias, Agnita si Dumbrăveni, județul Sibiu”, propus a fi amplasat în raza localităților Mediaș, Valea Lungã, Târnava, Copșa Micã, Axente Sever, Agârbiciu, Valea Viilor, Motiș, Șeica Mare, Boarta, Buia, Brateiu, Ațel, Dupuș, Biertan, Copșa Mare, Valchid, Buzd, Pãucea, Dârlos, Dumbrãveni, Hoghilag, Prod, Șaroș pe Târnave, Ernea, Alma, Giacãș, Șmig, Curciu, Agnita, Ruja, Coveș, Benești, Alțâna, Ighișu Vechi, Nou Român, Cârța, Arpașu de Sus și Arpașu de Jos.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, Agenția pentru Protecția Mediului  din Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, în zilele de  luni – joi, între orele  8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmsb.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare revizuite în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului, Agenția pentru Protecția Mediului  din Sibiu.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A,   precum şi la următoarea adresă de e-mail office@apmsb.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a  autorității competente pentru protecția mediului, Agenția pentru Protecția Mediului  din Sibiu.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu, 01.10.2019

ANUNȚ PUBLIC

PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

 

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. MEDIAȘ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Proiect Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”, propus a fi amplasat în raza localităților Mediaș, Valea Lungă, Târnava, Copșa Mică, Axente Sever, Agârbiciu, Valea Viilor, Motiș, Șeica Mare, Boarta, Buia, Brateiu, Ațel, Dupuș, Biertan, Richiş, Copșa Mare, Valchid, Buzd, Păucea, Dârlos, Dumbrăveni, Hoghilag, Prod, Șaroș pe Târnave, Ernea, Alma, Giacăș, Șmig, Curciu, Agnita, Ruja, Coveș, Benești, Alțâna, Ighișu Vechi, Nou Român, Cârța, Arpașu de Sus și Arpașu de Jos.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu, str. Hipodromului, nr.2A, şi la sediul S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș, str. Aleea Cmd. Dimitrie Moraru, nr. 19, în zilele de luni – joi, între orele 8-16.30 şi vineri între orele 8-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu.

Comunicat de presă: „Vizită de lucru în județul Sibiu, regiunea Mediaș – Agnita – Dumbrăveni”

În data de 19 aprilie 2019, reprezentanții Autorității de Management (AM) pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014–2020 au efectuat o vizită de lucru în județul Sibiu, regiunea Mediaș-Agnita-Dumbrăveni, pentru a discuta la fața locului o serie de aspect legate de stadiul pregătirii proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, aflat în faza finală de pregătire de către Operatorul Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Vezi Comunicatul de presă

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu, 04.09.2018

ANUNŢ PUBLIC

 SC APA TÂRNAVEI MARI SA Mediaş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni, judeţul Sibiu”, propus a fi amplasat în localităţile: Mediaş, Valea Lungă, Tîrnava, Copşa Mică, Axente Sever, Agârbiciu, Valea Viilor, Motiş, Şeica Mare, Boarta, Buia, Brateiu, Aţel, Dupuş, Biertan, Richiş, Copşa Mare, Valchid, Buzd, Dârlos, Curciu, Păucea, Dumbrăveni, Hoghilag, Şaroş pe Târnave, Ernea, Alma, Giacăş, Şmig, Prod, Agnita, Ruja, Coveş, Bârghiş, Ighişu Vechi, Vecerd, Beneşti, Alţâna, Arpaşu de Sus, Arpaşu de Jos, Nou Român, Cârţa.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A şi la sediul SC Apa Târnavei Mari SA, cu sediul în Mediaş, str. Aleea Cmd. Dimitrie Moraru, nr. 19, jud. Sibiu, în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 14.00 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, jud. Sibiu.

Comunicat de presă: „Apa Târnavei Mari și Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare au semnat Contractul de finanțare pentru Asistență Tehnică”

Operatorul Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A. anunță semnarea Contractului de finanțare aferent Proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Sibiu, Regiunea Nord și Nord – Est, în perioada 2014-2020”, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM 2014 – 2020). Vezi comunicatul de presă

Sistare furnizare apă potabilă, str. Stadionului parțial, str. Sălciilor, 16.07.2015

Compania  Apa Târnavei Mari anunţă sistarea apei potabile, mâine, 16.07.2015, între orele 09.00-14.00, pe strada Stadionului parțial, de la zona podulului peste râul Târnava Mare până la int. cu str. Sălciilor, inclusiv str. Sălciilor, în vederea remedierii unui defect la rețeaua de apă. Dorim să informăm consumatorii că la repunerea în funcţiune a reţelei, apa va prezenta suspensii şi culoare din cauza antrenării depunerilor din conducte. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Comunicat Ziua Mondială a Apei 2014

Sesiune de comunicare cu ocazia Zilei Mondiale a Apei

19.03.2014

Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, operatorul regional „Apa Târnavei Mari” organizează o sesiune informativă în parteneriat cu Centrul de Documentare și Informare al S.N.G.N. Romgaz S.A., în data de 21.03.2014, orele 12.00, în Sala de Conferințe din incinta Casei Gazelor Naturale Mediaș.
Gazdele evenimentului sunt dr. ing. Dumitru Chisăliță, Șef Centru de Documentare și Informare al S.N.G.N. Romgaz S.A. și ing. Virgil Bucșe, director general al S.C. Apa Târnavei Mari S.A..
La eveniment, vor participa elevi ai liceelor din municipiu, însoțiți de cadre didactice. Sesiunea de informare și comunicare interactivă va avea ca temă problema apei în secolul al XXI-lea, supranumit și secolul secetei, energia regenerabilă și protecția mediului înconjurător.
În deschidere, va lua cuvântul primarul Municipiului Mediaș, dl. Teodor Neamțu. Ulterior, gazdele evenimentului vor susține discursuri pe tema apei virtuale, a amprentei de apă, a amprentei de carbon și a exploatării raționale a resurselor planetei, urmate de vizionare de spoturi și discuții interactive.

ȘANTIERE DESCHISE 15.05.2013

MEDIAȘ

1. Extindere reţele de canalizare str. Gh. Lazăr- foraj – subtraversare cale ferată
2. Reabilitare reţea de canalizare şi de apă str. Aurel Vlaicu – cuplări
3. Canalizare pluvială str. Nicolae Titulescu – montare conductă
4. Extindere reţele de canalizare str. Oituz – montare conductă
5. Extindere reţele de canalizare str. Petru Maior- montare conductă
6. Reabilitare reţele de apă str. Baznei – cămin de vane, int. cu str. Nucului
7. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stadionului şi str. Perşani – cămine de vane, asfaltare
8. Extindere retele de canalizare str. Piloţilor – montare conductă
9. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Iuliu Maniu, Milcov – branşamente
10. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stejarului -montare instalaţii hidraulice în cămine de vane
11. Reabilitare reţele de apă şi de canalizare str. Oituz- montare cămine de vane şi instalaţie
hidraulică

ȘANTIERE DESCHISE 14.05.2013

Mediaș

1. Extindere reţele de canalizare str. Gh. Lazăr- foraj – subtraversare cale ferată
2. Reabilitare reţea de canalizare şi de apă str. Aurel Vlaicu – cuplări
3. Canalizare pluvială str. Nicolae Titulescu – montare conductă
4. Extindere reţele de canalizare str. Oituz – montare conductă
5. Extindere reţele de canalizare str. Petru Maior- montare conductă
6. Reabilitare reţele de apă str. Baznei – cămin de vane
7. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stadionului şi str. Perşani – cămine de vane, asfaltare
8. Extindere retele de canalizare str. Piloţilor – montare conductă
9. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Iuliu Maniu – branşamente
10. Reabilitare reţele de distribuţie apă str. Stejarului -montare instalaţii hidraulice în cămine de vane
11.Reabilitare reţele de apă şi de canalizare str. Oituz- montare conductă şi cămine